h

SP niet overtuigd van nut en noodzaak Duinpolderweg

18 oktober 2013

SP niet overtuigd van nut en noodzaak Duinpolderweg

Mede op verzoek van de SP komt het dagelijks bestuur van de provincie met een compleet nieuwe analyse over de nut en noodzaak van de Duinpolderweg. Deze zomer spraken bijna 300 mensen en organisaties hun zorgen en twijfels uit over de weg. Ook de SP is nog niet overtuigd.

Voor de SP is essentieel dat de Provinciale Staten hun standpunt kunnen bepalen op basis van de juiste cijfers en informatie. Het voorstel van het College om in te stemmen met het starten van de MER 1e fase schoot in dat opzicht tekort, zo betoogde SP-fractievoorzitter Harre van der Nat afgelopen woensdag 16 oktober tijdens de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu.

Ook de SP-fractie heeft grote twijfels of de Staten wel de juiste en voldoende informatie en antwoorden hebben om een beslissing te nemen over de nieuwe verbindingsweg tussen de N206 en de A4 in de Noordelijke Bollenstreek. ‘Alle betrokkenen, inclusief de honderden indieners van zienswijzen moeten het gevoel krijgen dat er door de overheden serieus naar hen geluisterd is’, aldus Van der Nat. ‘Kern daarvan is dat zij weten dat de Staten oordelen op basis van de juiste informatie’.

Volgens Van der Nat is er niet alleen veel weerstand tegen de aanleg van een noordelijke ontsluitingsroute, maar blijkt uit de zienswijzen ook dat veel mensen nog onbeantwoorde vragen hebben en ontevreden zijn met proces tot nu toe. In dit kader vond ook de SP-fractie het plan van het College om uit te gaan van bestaande rekenmodellen en rapporten en deze op punten te actualiseren onvoldoende zorgvuldig. Hierop gaf de gedeputeerde al tijdens de vergadering aan om nog eens te bekijken of bij de doorrekening wel de juiste uitgangspunten in acht genomen zijn.

Ook de Commissie-MER, de commissie die de provincie adviseert op milieugebied, gaf eerder al aan dat er éérst nieuwe cijfers moeten komen en dat er vervolgens op basis daarvan nieuwe oplossingsrichtingen (inclusief Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse) moeten worden uitgewerkt. De SP is dus blij met de toezegging van de gedeputeerde om met een compleet nieuwe analyse te komen, gebaseerd op de wetenschap en met de kennis en cijfers van vandaag. Wat betreft de SP wordt ook de NOG-beter variant met de juiste aannames en getallen meegenomen in de procedure.

Doldriest
Waar het volgens SP-fractievoorzitter Van der Nat om draait is dat ‘deze provincie niet alleen goede wegen nodig heeft, maar bijvoorbeeld ook goed openbaar vervoer, fietspaden, veerverbindingen en voldoende groen. Daarnaast moeten we een centje achter de hand hebben voor als dit kabinet nog doldriester bezuinigt. Al deze zaken kosten echter veel geld. Geld dat we maar één keer kunnen uitgeven. Wat betreft de SP gaat er dus geen spa de grond in vóór de juiste cijfers en informatie over nut en noodzaak van de Duinpolderweg boven tafel zijn’.

U bent hier