h

Provinciale archeologienota toe aan herziening

23 oktober 2013

Provinciale archeologienota toe aan herziening

De provinciale onderzoeksagenda archeologie bestaat vijf jaar. Ter gelegenheid hiervan brengt de provincie op initiatief van de SP in kaart wat we in deze vijf jaar te weten zijn gekomen over de Zuid-Hollandse geschiedenis en welke nieuwe relevante onderzoeksvragen er zijn.

Volgens SP-statenlid Bart Vermeulen is er nog veel onbekend over de zeer wetenswaardige Zuid-Hollandse geschiedenis. Hij wil meer aandacht voor de volle breedte van het prachtige vak dat archeologie is. ‘Archeologie is echt veel meer dan opgravingen doen om ze vervolgens op te slaan in een depot’, aldus Vermeulen.

Belangrijke aansprekende thema’s in de Zuid-Hollandse geschiedenis zijn onder meer de eeuwige strijd tegen het water, de veenontginningen rond het jaar 1000, de oudste bewoningsgeschiedenis van de provincie en de Romeinse  Limes. Het Nederlandse deel van de Limes staat zelfs op de voorlopige lijst voor benoeming tot Unesco Werelderfgoed. 

De bespreking van het onderwerp archeologie bij de provinciale begroting zou dus ook om meer moeten gaan dan het aantal dozen dat naar het provinciale depot is verhuisd. ‘De onderzoeksagenda is  juist bedoeld om te  kijken wat we er als samenleving wijzer van zijn geworden qua kennis. Er is nog veel dat we niet weten’ aldus Vermeulen.

Het is de bedoeling dat de herziene provinciale archeologie nota in het voorjaar van 2014 verschijnt.

 

U bent hier