h

Steun de petitie van de Dierenbescherming

4 oktober 2013

Steun de petitie van de Dierenbescherming

Wat betreft de SP in Zuid-Holland stopt het afschieten van zwerfkatten in onze provincie zo snel mogelijk. Omdat we een sterk landelijk signaal en acties buiten de politiek om belangrijk vinden, roepen we ook op om de online petitie van de Dierenbescherming te tekenen.

De SP staat achter de petitie van de Dierenbescherming vanwege het goede diervriendelijke alternatief van de organisatie. Verder worden van het afschieten van zwerfkatten ook veel huiskatten slachtoffer. Het onderscheid tussen huiskat en zwerfkat is vaak moeilijk te maken.

Concreet steunen we de volgende voorstellen van de Dierenbescherming:

-Verplicht chippen van katten.
-Beheersen van zwerfkattenpopulaties door vangen en castreren van verwilderde katten.
-Voorlichting via campagnes die (toekomstige) katteneigenaren wijzen op hun verantwoordelijkheden en de kosten die een huiskat met zich meebrengt.
-Vangen en socialiseren van kittens die ‘in het wild’ zijn geboren.
-Herplaatsen van zwerfkatten bij boerderijen waar ze geen overlast veroorzaken.

Bovenstaande maatregelen vindt de SP in Zuid-Holland vele malen beter dan afschieten, gezien dit vaak ernstig leed met zich meebrengt. Dit past niet bij de uitgangspunten van de SP: solidariteit, gelijkwaardigheid en menselijke waardigheid. Wat ons betreft hebben ook dieren recht op een waardig bestaan.

Ga voor de petitie naar de website van de Dierenbescherming

U bent hier