h

Vrees voor groter tekort aan sociale huurwoningen

16 oktober 2013

Vrees voor groter tekort aan sociale huurwoningen

Sinds 1 oktober mogen corporaties sociale huurwoningen verkopen aan beleggers. Tegelijkertijd bouwen ze er door de crisis en andere kabinetsmaatregelen nauwelijks nieuwe woningen bij. De SP in Zuid-Holland maakt zich zorgen over de nu al lange wachtlijsten en de oplopende woonkosten.

In het coalitieakkoord van de provincie Zuid-Holland is afgesproken om de voorraad sociale huurwoningen deze collegeperiode op peil te houden. Verschillende maatregelen van het kabinet Rutte II zetten de aantallen beschikbare sociale huurwoningen echter onder druk. 'Een zorgelijke ontwikkeling', aldus SP-Statenlid Jerry Snellink.

Eén van de maatregelen is een nieuwe belasting voor corporaties, die de komende jaren kan oplopen tot 1,7 miljard euro. Daarnaast geeft het kabinet de corporaties de ruimte om de huren fors te verhogen en de mogen de woningen nu dus ook massaal worden verkocht.

Volgens Snellink laat het voorbeeld van Amsterdam goed zien hoe hard het kan gaan. 'Daar was in 2012 ook zonder de nieuwe regels al 28% van de verkochte woningen afkomstig van een woningcorporatie. Zeker nu er door de crisis zo weinig nieuwe sociale huurwoningen worden bijgebouwd, pakt het netto resultaat nog negatiever uit', aldus Snellink.

Dumping
Door massale dumping van woningen lopen de corporaties verder kans dat de prijzen nog verder kelderen. 'Wellicht een buitenkansje voor de beleggers, maar slecht voor de huurders', aldus Snellink. 'Het gaat wel om zeer veel kapitaal dat in de loop van vele jaren door huurders en de samenleving is opgebracht'.

De SP in Zuid-Holland betreurt het zeer dat het kabinet over de ruggen van huurders gaten in de begroting probeert te dichten. Verschillende gemeenten sloegen deze week alarm omdat nu al steeds meer mensen de huur niet meer kunnen betalen. Zonder maatregelen zullen straks nog meer mensen aangewezen zijn op de vrije sector en bijbehorende hogere huren boven de huursubsidiegrens.

De partij heeft daarom aan het dagelijks bestuur van de provincie gevraagd of er op dit moment al zicht is op plannen voor de verkoop van sociale huurwoningen aan beleggers door corporaties. De SP wil ook graag weten hoe het College ervoor gaat zorgen dat de sociale huurwoningvoorraad in Zuid-Holland ondanks eventuele verkoopplannen van de corporaties niet verder achteruit gaat.

U bent hier