h

Jeugdzorgplannen voor 2014: meer preventie en nazorg, minder bureaucratie

15 november 2013

Jeugdzorgplannen voor 2014: meer preventie en nazorg, minder bureaucratie

De SP in Zuid-Holland zet zich al jaren vol overgave in voor goede jeugdzorg in de provincie. Van onze aandachtspunten preventie, nazorg, cliëntparticipatie, aandacht voor extra kwetsbare risicogroepen en vermindering van de bureaucratie zien we in het uitvoeringsprogramma voor 2014 gelukkig veel terug.

De SP-Statenfractie sprak de afgelopen jaren veel met medewerkers en bestuurders in de Jeugdzorg, maar zeker ook met de jongeren zelf. SP-Statenlid Esther Zwaan: ‘Het is mooi om te merken dat nu de SP nu in het provinciebestuur zit hier ook echt wat mee gebeurt. Onze gedeputeerde Rik Janssen zorgt verder voor een zeer zorgvuldig transitieproces met aandacht voor thema’s die ertoe doen’.

Het onlangs vastgestelde uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2014 bevat de visie van de provincie op de huidige jeugdzorgtaken en op de overheveling van deze taken naar gemeenten. Als ook de Eerste Kamer instemt met de nieuwe Wet op de jeugdzorg, worden zij per 2015 volledig verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Dit uitvoeringsprogramma is dan het laatste dat de provincie heeft gemaakt.

Extra aandacht risicogroepen
In lijn met de wens van de SP trekt de provincie Zuid-Holland in 2014 onder meer extra geld uit voor de ondersteuning van risicogroepen in de jeugdzorg. Hiermee kunnen de samenwerkingsverbanden van gemeenten (de zogenoemde transitieregio’s) die de jeugdzorg straks waarschijnlijk gaan uitvoeren extra aandacht besteden aan extra kwetsbare groepen als tienermoeders en dak- en thuisloze jongeren.

Esther Zwaan: 'Als SP hebben we de gedeputeerde ook gevraagd of hij ervoor kan zorgen dat gemeenten structureel, bijvoorbeeld via een regionaal meldpunt, gaan bijhouden hoeveel dak- en thuisloze jongeren er zijn. Zo krijgen zij meer zicht op de problematiek en dat is zeker met het oog op de transitie van groot belang. We zijn blij dat die aandacht er nu ook echt is'.

Nazorg
Ook nazorg krijgt in de plannen extra aandacht. Esther Zwaan: ’Nogal wat jongeren zijn wanneer ze vanwege hun leeftijd klaar zijn bij Jeugdzorg, nog niet klaar om echt op eigen benen te staan. Als sinds 2007 maakt de SP zich sterk voor een overgangsperiode voor deze jongeren. Het is een goede zaak dat die meer geleidelijke overgang naar zelfstandigheid en volwassenenzorg er nu komt’.

Bureaucratie 
In 2008 opende de SP-Statenfractie het Meldpunt Bureaucratie. Medewerkers van de jeugdzorg konden hier hun ervaringen op dit gebied kwijt. In totaal bleek maar liefst 50% van hun tijd naar het invullen van formulieren te gaan. Ook in het kader van het transitieproces onderzoekt de provincie nu samen met Bureau Jeugdzorg (BJZ) of verdere vereenvoudiging van de indicatiebesluiten mogelijk is.

Verder is voor (licht) ambulante jeugdzorg via scholen geen indicatiebesluit meer nodig. Dit scheelt wachttijd én veel papierwerk. Ook de provincie zelf blijft kritisch op het terugdringen van regeldruk.Zo is de afgelopen jaren het opvragen van beleidsgegevens aan de jeugdzorginstellingen teruggebracht tot het minimaal noodzakelijke en worden de opgevraagde gegevens ook daadwerkelijk gebruikt.

SP-Statenlid Esther Zwaan: 'We hopen altijd op nog verdere vermindering van de regeldruk, maar denken wel dat er nu belangrijke stappen zijn gezet. Zodat er voor de medewerkers meer tijd overblijft voor de jeugd en in het gezin. Want dat is waar het waar het uiteindelijk om draait'.

Zie ook:

U bent hier