h

Hartelijke felicitaties voor Jaap Smit

26 november 2013

Hartelijke felicitaties voor Jaap Smit

Provinciale Staten dragen huidig CNV-voorzitter Jaap Smit voor als nieuwe commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De SP-Statenfractie feliciteert Jaap Smit van harte met zijn voordracht en kijkt uit naar een prettige samenwerking.

De SP-Statenfractie heeft het volste vertrouwen dat de heer Smit met zijn netwerk, ervaring en persoonlijkheid uitstekend in staat is om de provincie zowel extern als intern op evenwichtige en betrokken wijze te vertegenwoordigen.

Zie voor meer informatie de website van de Provincie Zuid-Holland:

U bent hier