h

Kantorenleegstand iets boven landelijk gemiddelde

29 november 2013

Kantorenleegstand iets boven landelijk gemiddelde

Medio 2013 stond in de provincie Zuid-Holland gemiddeld 14,9% van de kantoren leeg. Dat is iets boven het landelijk gemiddelde van 14,7%. Herbestemming tot  woonruimte zal de systeemcrisis in deze markt niet oplossen, maar is uiteraard wel zeer nuttig. Een goed voorbeeld is de gemeente Den Haag.

Hoewel veel Hagenezen terecht gruwelen van de nieuwe megalomane misser in de vorm van het Spuiforum, doet de gemeente het wat betreft het ombouwen en  herbestemmen van leegstaande kantoren wel goed. De afgelopen jaren vervijfvoudigde het aantal aanvragen hiervoor. ‘In tijden van enorme kantorenleegstand en snel oplopende vraag naar betaalbare woonruimte een goede zaak’, aldus SP-Statenlid Jerry Snellink.

Den Haag zet handig in op een aantal voordelen die de stad al heeft. Zo liggen er veel kantoren in groene woonwijken. Dit zijn voor private investeerders en ontwikkelaars aantrekkelijke locaties om te transformeren tot woonruimte. Daarnaast is de gemeente behoorlijk flexibel: ook aanvragen voor kluskavels, tijdelijke woningen en ateliers, studentenkamers en bijvoorbeeld een grote dansstudio zijn gehonoreerd.

Betaalbare woonruimte
De provincie Zuid-Holland houdt zich niet actief bezig met het transformeren van kantoren, maar vindt het wel belangrijk om de processen waar mogelijk te ondersteunen. Streefpeil is dat de leegstand in ieder geval niet boven het landelijk gemiddelde komt. Wat betreft de SP in Zuid-Holland verdienen zeker plannen die leiden tot betaalbare woonruimten en appartementen steun. ‘Daaraan is immers een steeds grotere behoefte’, aldus Snellink.

Volgens de SP is met herbestemming het probleem van de kantorenleegstand echter zeker niet opgelost. ‘Tot dit jaar zijn er alleen maar vierkante meters bijgekomen', zo constateert Snellink. '2013 is het eerste jaar waarin we een afname verwachten.  Dat is nodig, want door ontwikkelingen als thuiswerken neemt de vraag naar  nieuwe kantoorruimte  waarschijnlijk niet toe. Ook stoot de rijksoverheid de komende jaren in Zuid-Holland nog vele vierkante meters af’.

Voor een flink deel van de kantoren zal dus de sloophamer het enige alternatief zijn. ‘Dit doet natuurlijk pijn’ aldus Snellink. ‘En het zal ook nog voor veel financiële hoofdbrekens gaan zorgen. Maar de nieuwe ruimte die vrij komt, biedt ook kansen. Bijvoorbeeld voor nieuw groen en als de economie weer aantrekt, wellicht ook voor woningen op goede locaties in en om de stad. Dat is dan weer het goede nieuws'.

 

U bent hier