h

Meer betaalbare huurwoningen nodig

28 november 2013

Meer betaalbare huurwoningen nodig

Mede door de crisis verschuift het ‘woongedrag’ van mensen van kopen richting huren. Vooral de vraag naar betaalbare huurwoningen groeit. De provincie moet controleren of gemeenten hier samen met corporaties ook echt voor zorgen. Voorlopig lijkt er nog heel veel werk aan de winkel.

Hoewel het kabinet probeert om meer mensen een woning te laten kopen (onder meer door het verlagen van de overdrachtsbelasting en het mogelijk maken van forse huurverhogingen in de sociale sector), is de praktijk anders.

Door de hoge werkloosheid, steeds flexibelere arbeidscontracten en strengere hypotheekeisen zijn juist meer mensen aangewezen op een huurwoning. Voldoende aanbod van betaalbare huurwoningen is voor de SP daarom cruciaal.

Verhuurdersheffing
Ook gedeputeerde Govert Veldhuijzen bevestigde tijdens de Algemene Beschouwingen in de Provinciale Staten dat de vraag naar sociale huurwoningen in de provincie de komende jaren toeneemt. Volgens de SP komen deze woningen er echter niet vanzelf.

Kabinetsmaatregelen als de verhuurdersheffing remmen de bouw van nieuwe sociale huurwoningen juist sterk af. Dit vraagt ook om extra aandacht in het provinciale beleid, met name in de Visie op ruimte en mobiliteit.

Ramingen
Volgens ramingen bouwen corporaties dit jaar namelijk nog 31.000 nieuwe (huur)woningen. Volgend jaar worden er niet meer dan 12.000 verwacht. Uit eigen onderzoek van SP-Kamerlid Paulus Jansen blijkt dat het aanbod van betaalbare huurwoningen nooit eerder zo laag was.

In een gebied met 2,7 miljoen inwoners vond hij per 282 koopwoningen slechts één betaalbare huurwoning. Dat is geen wonder: al ze al niet verkocht of geliberaliseerd worden, verhogen corporaties de huren van vrijkomende woningen met gemak met zo´n 100 tot 200 euro per maand.

Zie ook:

U bent hier