h

Provincie betrekt binnenvaart en agrariërs eerder bij onderhoud

7 november 2013

Provincie betrekt binnenvaart en agrariërs eerder bij onderhoud

Op verzoek van de SP betrekt de provincie de binnenvaart en agrarische sector voortaan eerder bij maatregelen in het kader van onderhouds-werkzaamheden aan wegen en bruggen. Doel is om door optimale afstemming de overlast voortaan voor iedereen zo veel mogelijk te beperken.

In oktober konden schepen twee weken lang alleen 's nachts over de Woudwetering tussen het Braassemermeer en de Oude Rijn in Alphen varen. Er werd in die periode gewerkt aan de Woubrugsebrug in Woubrugge. In verband met de oogstperiode van de agrariërs is er een pontonbrug ingezet. Van de (beroeps)scheepvaart werd verwacht dat zij een andere route zouden varen danwel in de nacht zouden varen. De SP Statenfractie stelde naar aanleiding hiervan vragen aan Gedeputeerde Staten.

De SP vroeg het provinciebestuur welke schade de situatie heeft veroorzaakt voor de scheepvaart-sector en of het onderhoud niet afgestemd had kunnen worden op de oogstperiode.

Het college antwoordde dat  het aantal schepen dat gebruik maakt van dit traject in deze periode relatief gezien beperkt is, maar dat ook niet is doorberekend wat de schade voor de sector is.

In verband met afstemming met andere werkzaamheden in de regio en inzet van de aannemer moeten werkzaamheden ver van tevoren worden gepland. Daarnaast kan er nooit met zekerheid gezegd worden wanneer de oogstperiode valt. De provincie heeft hierom wel in overleg met de agrarische sector afspraken gemaakt over alternatieven en hiertoe is er gekozen voor het dagelijks neerleggen van een pontonbrug.

Naar aanleiding van de vragen van de SP heeft het dagelijks bestuur van de provincie nu toegezegd om voortaan zo vroeg mogelijk in het proces met alle betrokkenen afstemming te zoeken.

 

U bent hier