h

SP-gedeputeerde opent Nieuwkoopse Duurzaamheidsmarkt

8 november 2013

SP-gedeputeerde opent Nieuwkoopse Duurzaamheidsmarkt

In de gemeente Nieuwkoop zijn veel ondernemers actief op het gebied van duurzame ontwikkeling. Op zaterdag 2 november lieten zij zien wat er allemaal speelt en mogelijk is op dit gebied. SP-gedeputeerde Rik Janssen opende  de eerste editie van de Nieuwkoopse Duurzaamheidsmarkt.

Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht en is door de jaren heen een breed begrip geworden. Het omvat alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken.

De taken van de provincie op dit gebied zijn om de beste ideeën te verzamelen, zelf duurzaam te handelen en de duurzame ontwikkeling van anderen te stimuleren. In een dichtbevolkte en drukke provincie als Zuid-Holland is dit extra belangrijk.

Om de kwaliteit van de leefomgeving te beschermen en te versterken, zet de provincie zich in voor het integreren van duurzaamheid in alle provinciale plannen en taken op het gebied van milieu,  verkeer en vervoer, economie, groen, water en ruimte.

Schone binnenvaart
Zo introduceerde de provincie een subsidie voor binnenvaartschippers om hun schepen schoner te laten varen en de uitstoot van luchtvervuilende gassen te beperken. Schone lucht is een belangrijke voorwaarde voor een duurzame en gezonde leefomgeving.

Ook wordt het ruimtelijk en economisch beleid zo ingekleed dat duurzame ontwikkelingen makkelijker te beginnen zijn en kunnen worden verbreed. Voorbeelden zijn de introductie van elektrisch rijden, groen gas, schone binnenvaart en energie-neutrale gebouwen. 

Naast dit alles is duurzaamheid volgens gedeputeerde Janssen ook gewoon een kwestie van doen: ‘Op allerlei niveaus kan iedereen een steentje bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Als individu kan dat bijvoorbeeld al door een boodschappentas van huis mee te nemen in plaats van het zoveelste plastic tasje van de supermarkt.’
 

U bent hier