h

Veilig gebruik van busbaan door vrachtwagens is winst

23 november 2013

Veilig gebruik van busbaan door vrachtwagens is winst

Bussen rijden nagenoeg op tijd, vrachtwagens zijn sneller op hun bestemming en ook de doorstroming van het autoverkeer verbetert. Wat betreft de SP is het experiment met vrachtwagens op de busbaan dus een ‘prima proef’. De partij wil wel extra aandacht voor de veiligheid.

Ter verbetering van de doorstroming van het goederenvervoer zijn de busbanen op de N206 (tussen de A4 en Leiden-Lammenschansplein) en op de N207 (tussen de Kruisweg-N446 en Alphen aan den Rijn-Eisenhowerlaan) een jaar lang opengesteld voor het vrachtverkeer. Op 20 november behandelde de Statencommissie Verkeer en Milieu de evaluatie van het experiment.

SP-fractievoorzitter Harre van der Nat sprak van een 'prima proef', maar pleitte wel voor extra aandacht voor de veiligheid. Sommige ervaringen van buschauffeurs liegen er immers niet om. Zo zijn er vrachtwagens die onjuist of te laat of verkeerd invoegen op de busbaan en wordt de doorgetrokken streep regelmatig doorkruist. Ook zijn er klachten over te laag hangende bebording op de N206.

Van der Nat riep de gedeputeerde op nog eens goed naar deze veiligheidskwesties te kijken. Hierbij verwees hij onder meer naar een voorstel van Arriva. Volgens de vervoerder kan een verhoogde rijbaanscheiding zeker helpen om ongelukken te voorkomen. Verder vindt de SP dat als ook vrachtwagens de busbaan gebruiken, het onderhoud niet alleen uit het toch al krappe OV-budget moet worden betaald.

U bent hier