h

Achttien en dan...

5 december 2013

Achttien en dan...

En dan ben je 18. Dus klaar bij jeugdzorg. Maar nog niet altijd klaar om op eigen benen te staan. In deze vaak lastige fase kan het project Talentcoaching helpen. SP-gedeputeerde Rik Janssen bezocht op 2 december een groep jongeren en hun coaches in Katwijk.

De SP in Zuid-Holland vindt ondersteuning van kwetsbare jongeren bij een geleidelijke overgang naar volwassenheid en zelfstandigheid erg belangrijk. Deze overgang is sowieso vaak lastig, dus voor jongeren met een toch al problematische achtergrond helemaal.

Met een extra steuntje in de rug lukt het hen vaak beter om heelhuids door deze moeilijke fase te komen en een zelfstandig eigen leven op te bouwen in deze best ingewikkelde maatschappij. Dit geldt ook voor andere kwetsbare groepen zoals tienermoeders en dak-en thuisloze jongeren.

Werken aan structuur
Bij het project Talentcoaching werken de jongeren daarom aan meer structuur in hun leven, aan zelfstandigheid en aan het versterken van hun eigen kracht en talenten. Samen met hun coach maken de jongeren een concreet plan voor werk, wonen en financiën.

De provincie Zuid-Holland stelt hiervoor subsidie beschikbaar. De uitvoering van het project in de regio Holland Rijnland is in handen van Jeugd- en Jongerenwerk Holland Rijnland, Factor W, Welzijn Hillegom, Participe, Sociaal Cultureel Werk Leiderdorp en jeugdzorgorganisatie Cardea.

U bent hier