h

Dit jaar al 5.064 meldingen van vliegtuigoverlast

17 december 2013

Dit jaar al 5.064 meldingen van vliegtuigoverlast

Ter vergelijking: over heel 2012  kreeg de Milieudienst Rijnmond ‘slechts'3.496 klachten over geluidsoverlast van voormalig vliegveld Zestienhoven. Nog meer geluidsoverlast en slechtere luchtkwaliteit vormen belangrijke bezwaren tegen verdere uitbreiding van de luchthaven.

Dit jaar stond de teller van de Milieudienst Rotterdam Rijnmond (DCMRop 10 december al op 5.064 meldingen over geluidsoverlast van de Rotterdamse luchthaven. Ten opzichte van de 3.496 meldigen over heel 2012 is er dus sprake van een forse stijging.


SP-Statenlid Lies van Aelst vindt het daarom niet gepast dat VNO-NCW momenteel lobbyt voor uitbreiding van de luchthaven met het verhaal dat dit nauwelijks extra geluidsoverlast zal opleveren. De lobby richt zich met name op de Tweede Kamer, omdat deze over uitbreiding van het vliegveld gaat.


Van Aelst: ‘De ondernemersvereniging gooit alles op vliegtuigen die zoveel stiller zouden zijn geworden. Het aantal meldingen van geluidsoverlast dit jaar laat dit echter bepaald niet zien. Verder levert een vliegtuig dat minder geluid maakt, niet ook automatisch minder uitstoot op.


De huidige overlast maakt duidelijk dat uitbreiding echt niet zomaar mogelijk is. Geluidsoverlast en uitstoot zouden minimaal gelijk moeten blijven. Verder terugdringen van geluidsoverlast en uitstoot zou natuurlijk nog veel beter zijn.'


De luchtkwaliteit rond Zestienhoven balanceert op dit moment al rond de maximaal toegestane waarden. De luchtvaart is hier zeker niet de enige schuldige (het wegverkeer levert de grootste bijdrage), maar extra vliegtuigen brengen hier uiteraard ook geen verbetering in.

U bent hier