h

Extra stimulans voor vervoer over water

19 december 2013

Extra stimulans voor vervoer over water

Meer vervoer over water betekent minder wegverkeer, minder files, een sterkere economie en een beter milieu. Op initiatief van SP en VVD investeert de provincie de komende jaren daarom extra in verbetering van de vaarwegen in Zuid-Holland.

Beide partijen riepen het dagelijks bestuur van de provincie vorig  jaar oktober  op om bij de verdeling van het geld voor verkeer en vervoer extra in te zetten op vervoer over water, met name op binnenvaart. Ook een betere aansluiting van vervoer over water op andere transportmiddelen, oftewel het realiseren van ‘multimodale vervoerketens’, is belangrijk. Gedeputeerde Ingrid de Bondt geeft hieraan gehoor in de meerjarenplannen  voor grote infrastructurele projecten (MPI) tussen 2013 en 2027.

Ter ondersteuning van de binnenvaart brengt de provincie de komende jaren vijf loswallen terug in functie. De loswallen in Hazerswoude en Leiderdorp komen nog deze collegeperiode aan de beurt. Verder maakt de provincie de komende jaren tien miljoen euro vrij voor verbetering van kruisingen tussen wegen en waterwegen. Dit betekent bijvoorbeeld verhoging van bruggen, zodat ze minder vaak open hoeven. Of verhoging van de capaciteit van aan- en afvoerwegen, zodat het autoverkeer beter doorstroomt. Ook fietsers en voetgangers profiteren hiervan.

Bruggen die voor deze maatregelen  in aanmerking komen zijn De Hoornbrug in Den Haag, de Geestbrug in Voorburg/Leidschendam, de Lammebrug , de Wilhelminabrug en de Zijlbrug in Leiden, de Kruithuisbrug, de Sint Sebastiaansbrug Delft en de Reineveltbrug in Delft, de Hefbrug en Coenecoopbrug in Waddinxveen, de Concordiabrug  in Gorinchem, de Leiderdorpsebrug Leiderdorp, de Hooghkamerbrug in Voorschoten en de Steekterbrug in Alphen aan den Rijn. 

Terminals
Vanuit de extra ruimte in het budget voor verkeers- en vervoersprojecten investeert de provincie onder meer in een nieuwe terminal bij StenaLine in Hoek van Holland en in drie kleinere containerterminals rond Delft, Gouda en Dordrecht. Voor de VVD is met name betere bereikbaarheid van de binnenvaartterminals heel belangrijk.

Door verbreding en verdieping van de vaarwegen krijgt de nieuwe generatie binnenvaartschepen meer kans. Een fijnmazig netwerk voor vervoer over water is al jaren een speerpunt van de SP. Door (kleinere) binnenvaartschepen te laten laden en lossen aan de poort van bedrijven ontlasten we wegen, omwonenden en het milieu. Een groot bedrijf als Heineken in Zoeterwoude werkt al succesvol zo.

Aanpak Gouwe
Het grootste project de komende jaren is een structurele aanpak van de Gouwe. Deze moet een belangrijke transportas voor vervoer over water worden en ook de recreatievaart soepel kunnen verwerken. Maatregelen in dit kader zijn het  uitdiepen van de vaarweg, het rechttrekken van de bocht ten noorden van Waddinxveen, het afsnijden van de bocht ten zuiden van de Coenecoopbrug en het beweegbaar maken van de hele Coenecoopbrug.

Ook het verwijderen van de pijler en het verbreden van de bochten bij de spoorbrug in Gouda staan op het programma. Deze plannen zijn nog wel afhankelijk van bijdragen van andere overheden en het bedrijfsleven. De provincie zelf reserveert alvast 20 miljoen. Ervaring uit het verleden leert dat hoe meer de provincie investeert, hoe meer ook door derden wordt toegezegd.

U bent hier