h

Lessen uit Odfjell: de provincie handhaaft weer

6 december 2013

Lessen uit Odfjell: de provincie handhaaft weer

Een helder overzicht van alle vergunningen bij risicobedrijven, scherpere controles en op iedere overtreding volgt een passende sanctie. Een risicoloze samenleving bestaat niet, maar met de nieuwe Nota Toezicht, Vergunningen en Handhaving (VTH) zet de provincie wel een stap vooruit.

De SP in Zuid-Holland is erg blij met het grote draagvlak bij alle partijen om weer vol in te zetten op handhaving en toezicht bij risicobedrijven in onder meer de chemische sector. ‘Jaren van te weinig toezicht leveren genoeg pijnlijk bewijs dat dit noodzaak is, geen luxe', aldus SP-Statenlid Lies van Aelst. ‘Na Odfjell en Moerdijk hebben we nu Statenbreed ons lesje wel geleerd'.

Volgens Van Aelst ziet ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid het jaar 2011 als een breuklijn in de omgang met vergunningen, handhaving en toezicht bij risicovolle bedrijven in Zuid-Holland. Van Aelst: ‘SP-gedeputeerde Rik Janssen heeft de afgelopen jaren echt zijn stinkende best gedaan om orde op zaken te stellen. De grote steun en waardering voor de nieuwe nota is dan toch wel de kroon op het vele werk'.

De nieuwe Nota VTH zet vol in op handhaving en toezicht, maar versterkt ook de positie van klokkenluiders en omwonenden. Daarnaast wordt de verguningverlening fysiek gescheiden van toezicht en handhaving en wordt de informatievoorziening aan burgers flink verbeterd. SP-Statenlid Lies van Aelst is voor nu een tevreden mens, maar heeft nog wel één grote wens, de afdwingbare revisievergunning. 'Deze moet op landelijk niveau geregeld worden, maar lijkt inmiddels binnen bereik'.

U bent hier