h

Nog geen duidelijkheid over Rijksgeld voor Duinpolderweg

11 december 2013

Nog geen duidelijkheid over Rijksgeld voor Duinpolderweg

De komende maanden gaat gedeputeerde De Bondt met minister Schulz van Infrastructuur en Milieu om tafel over eventueel Rijksbudget voor de aanleg voor de Duinpolderweg in de Noordelijke Bollenstreek. Voor de SP is het duidelijk: geen Rijksgeld, geen weg.

Deze duidelijkheid heeft een goede reden: de provincie heeft zelf gewoonweg niet genoeg geld om de Duinpolderweg aan te leggen. Daarbovenop komt de vraag of de weg überhaupt wenselijk en noodzakelijk is.

Net als de vele indieners van zienswijzen, ziet ook de SP grote beren op de weg. Belangrijkste is dat de juiste, actuele cijfers over verkeersknelpunten, leefbaarheid en woningbouwopgave nog steeds niet boven tafel zijn.

Voor de SP blijft het esentieel dat het advies van de Commissie MER volledig wordt overgenomen. Dit betekent dus dat er geen besluit kan vallen voordat bovenstaande cijfers en een maatschappelijke kosten-batenanalyse beschikbaar zijn.

U bent hier