h

Fietsveiligheid bij Julianasluis blijft aandachtspunt

13 december 2013

Fietsveiligheid bij Julianasluis blijft aandachtspunt

De komende wintermaanden gaan de werkzaamheden aan de Goudse Julianasluis door.  Zand en modder in combinatie met sneeuw en ijzel  kunnen gevaarlijke situaties opleveren. De provincie neemt daarom een aantal maatregelen, maar de situatie blijft aandachtspunt.

Ten eerste blijven vrachtwagens tot april 2014 grond aan- en afvoeren. Tijdens de transporten wordt de weg meerdere malen per dag schoongemaakt met een rolbezem en buiten de spits ook met een veeg-zuigwagen. Ook zand en modder op de fietspaden wordt regelmatig verwijderd.

Ter verbetering van de fietsveiligheid is ook het fietspad langs de Sluisdijk verbreed en is er een extra oversteekmogelijkheid gemaakt. Daarnaast zijn de sleuven tussen de stelconplaten opgevuld, maar de aannemer moet hier wel op blijven letten. Verder wordt bij  sneeuw en ijzel het hele fietspad gestrooid. Waakzaamheid blijft echter geboden.

Daarnaast blijft het melden van gevaarlijke situaties en klachten  belangrijk. Naast de situatie bij de Julianasluizen kreeg de SP-Statenfractie ook signalen over problemen voor fietsers rond de bereikbaarheid van het Gouwepark en de werkzaamheden rond de aanleg van het verkeersplein bij de Coenecoopbrug. Ook dit houden we in de gaten.

U bent hier