h

Verspilling van verensubsidies verleden tijd

30 december 2013

Verspilling van verensubsidies verleden tijd

Door aanpassing van de subsidieregeling kan de provincie voortaan geld terugvorderen bij verkoop, overname of beëindiging van ponten en veren die met subsidie zijn aangekocht. De SP vroeg meerdere malen om deze aanpassing, om zo verspilling van gemeenschapsgeld tegen te gaan.

De SP-Statenfractie stelde in eerste instantie vragen naar aanleiding het pontje de Veerkracht. Dit werd in 2010 aangekocht met bijna drie ton subsidie van de provincie. Vlak daarna werd er vlakbij het veer een nieuwe brug geopend en was het pontje dus niet meer nodig. De Veerkracht werd verkocht en de subsidie belandde in de zakken van de exploitant.

De SP-Statenfractie was bepaald niet blij met deze gang van zaken. ‘Zowel de provincie als de exploitant wist dat die nieuwe brug er zou komen’, aldus SP-Statenlid Lies van Aelst. ‘De subsidie had dus eigenlijk niet verstrekt moeten worden. Vervolgens was het helemaal vreemd dat het geld niet teruggevorderd kon worden. Zowel de regeling als het subsidieverleningsproces moesten dus anders’.

Na vervolgvragen van de SP zegde de gedeputeerde dit voorjaar toe om de subsidieregeling tegen het licht te houden. De resultaten hiervan werden onlangs bekend. Bij verkoop, overname of beëindiging van een veer of pont kan de provincie nu binnen zestig maanden geld terugeisen. Dit geldt ook voor veerinfrastructuur die met subsidie van de provincie is aangelegd.

Veerdienst behouden
De SP is altijd groot voorstander van de veerdienst tussen Moordrecht en Gouderak geweest. Zeker voor fietsers en voetgangers, voor wie de nieuwe brug veel verder om is. De SP vindt het echter wel belangrijk dat subsidie van de provincie op de juiste manier wordt besteed. Een gesubsidieerde pont moet dus ook echt lange tijd mensen gaan vervoeren, en niet alweer snel worden verkocht. 

U bent hier