h

Binnenvaart belangrijk voor toppositie

24 januari 2014

Binnenvaart belangrijk voor toppositie

Ons land kan leidend blijven in handel en productie van aardappelen, groenten, fruit, bloemen en bollen als voor het vervoer meer gebruikt wordt gemaakt van binnenvaart. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van onder meer de provincie Zuid-Holland.

Minder druk op toch al volle wegen, omwonenden en milieu zijn voor de SP in Zuid-Holland al tijden redenen om in te zetten op vervoer over water. Daar komen dus ook economische voordelen bij. ‘Ook voor de coalitie is binnenvaart niet voor niets een speerpunt’, aldus SP-Statenlid Lies van Aelst.

De onderzoekers van de Universiteit Wageningen bekeken onder meer hoe de vervoersstromen van aardappelen, groenten en fruit (AGF), bloembollen en bloemen en planten in Nederland lopen. Vervoer per container blijkt hierbij steeds belangrijker te worden.

De conclusie is dat goede en betrouwbare spoor- en binnenvaartverbindingen tussen de grote havens, de tuinbouwgebieden en het achterland essentieel zijn om de toppositie van Nederland te behouden. Ook vanuit het buitenland ingevoerde versproducten gaan steeds vaker per binnenvaartschip het achterland in.

Schonere binnenvaart
De SP heeft samen met andere partijen in de afgelopen twee en een half jaar al flinke resultaten geboekt qua binnenvaart. Zo zijn de schepen met steun van de provincie en de gemeente en Stadsregio Rotterdam een stuk schoner geworden.

Ook het meerjarenplan voor grote infrastructurele projecten zet flink in op binnenvaart. Met name door betere aansluiting van binnenvaart op andere transportmiddelen, het verbeteren van vaarwegen en bruggen en de aanleg van nieuwe terminals.

Hobbels
De weg naar meer binnenvaart in Zuid-Holland is echter niet zonder hobbels. Een daarvan is dat bruggen en sluizen vaker open moeten. De SP heeft wat dit betreft sympathie voor het voorstel om de (spoor)bruggen ’s ochtends eerder te laten draaien.

Dit geldt zeker voor de spoorbrug in Gouda. ‘In Boskoop kunnen schepen de brug dan al vóór de spits passeren en hebben auto’s en fietsers minder last’, aldus Van Aelst.

U bent hier