h

Binnenvaart biedt kansen voor economie én milieu

5 februari 2014

Binnenvaart biedt kansen voor economie én milieu

Met name afval en containers kunnen vaker over water worden vervoerd. Dat biedt kansen voor de economie én het milieu in Zuid-Holland. De provincie moet deze kansen ondersteunen, vindt de SP. Voor een deel gebeurt dit al, maar het kan nog beter.

Op verzoek van de provincie heeft onderzoeksbureau Panteia de economische kansen van vervoer over water en de rol die watergebonden bedrijfsterreinen hierbij spelen in kaart gebracht. SP-Statenlid Lies van Aelst was op donderdag 30 januari op de bijeenkomst in Den Haag waar de resultaten werden besproken.

SP-Statenlid Lies van Aelst: ‘Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat er een aantal bedrijven zijn die graag met schepen bevracht willen worden, maar dat dat niet altijd lukt of er niet altijd niet aan meegewerkt wordt. Het is wel heel goed dat de interesse er is. Daarnaast blijkt er behoefte te zijn aan een meer sturende rol van de provincie en voor overslag ook aan een vorm van co-financiering’ bij de aanleg van overslagterminals.

Een aantal regio’s vallen op wat betreft nieuwe kansen voor (container)vervoer over provinciale vaarwegen. Dit zijn  met name Delft, Gouda/Nieuwerkerk a/d IJssel en Bergambacht en de railterminal Bleiswijk. Ook Rijswijk, Den Haag, Zoeterwoude, Alphen aan den Rijn en Gouda spelen nu al een belangrijke rol.

Om de kansen waar te maken, zijn goede watergebonden bedrijventerreinen essentieel. Van Aelst: ‘Dit betekent onder meer dat de provincie zich voor langere termijn aan een bedrijventerrein met binnenvaart moet verbinden. Bijvoorbeeld door te zorgen dat er  geen woningbouw omheen gepland wordt, zodat het terrein in de knel komt. Dat is bij eerdere terreinen en overslagterminals niet altijd goed gegaan’.

Kleine vaarwegen
Op de bijeenkomst bleken ambtenaren vooral in te zetten op grote binnenvaartwegen en te kleinere te ‘verwaarlozen’. Volgens Van Aelst is niet verstandig:  ‘Juist ook de kleinere vaarwegen, de fijnmazige ‘haarvaten’ zijn heel belangrijk naast de grote binnenvaart.

Deze zijn namelijk onmisbaar om bedrijven echt tot aan de poort per binnenvaartschip te  kunnen bedienen. En juist hiermee ontlast je lokale en provinciale wegen op de slappe Zuid-Hollandse bodem, de omwonenden en het milieu! Klein en groot zouden naast elkaar moeten en elkaar niet uit moeten sluiten'

U bent hier