h

Sterker sturen op CO2-uitstoot

20 februari 2014

Sterker sturen op CO2-uitstoot

Uit onderzoek blijkt dat OV-aanbestedingen nog weinig harde eisen bevatten voor CO2-reductie. Er wordt vooral gestuurd op middelen, terwijl het resultaat achterblijft. De SP in Zuid-Holland wil deze lessen meenemen bij komende concessies.

Aanleiding voor het landelijke onderzoek naar aanbestedingen in het contractvervoer zijn recente cijfers van de Europese Unie. Hieruit blijkt dat Nederland ver achterblijft bij de Europese normen voor vermindering van CO2-uitstoot.

Terwijl de CO2-uitstoot in de hele Europese Unie vanaf 1990 met 4.3 procent daalde, nam die in Nederland juist met 6.6 procent toe. Met name onze mobiliteitssector doet het slecht, terwijl de overheid juist op het OV relatief veel invloed heeft.

Zuid-Holland
Op dit moment werkt de provincie Zuid-Holland hard aan de nieuwe aanbesteding van het OV in de Hoekse Waard en Goeree Overflakkee (HWGO). De huidige concessie loopt eind 2015 af. De SP lijkt het goed om het onderzoek naar CO2-reductie hierbij mee te nemen.

Dit betekent dat het ook voor de provincie wellicht zinvol is om meer te gaan sturen op harde CO2-doelen, in plaats van alleen op middelen. SP-Statenlid Lies van Aelst:’Tot nu toe zetten we vooral in op zaken als bustype. Een aantal waterstof- of hybride bussen, dat soort dingen.

Hoewel je hiermee technologisch goed bezig bent, is het nadeel dat harde eisen voor CO2-reductie ontbreken. Stel je die wel, dan is het aan de vervoerders om ze meetbaar in te vullen. En dwing je ons nationale doel van 20% minder uitstoot in 2020 echt steviger af.'

U bent hier