h

Bijenstand blijft aandachtspunt

25 maart 2014

Bijenstand blijft aandachtspunt

Vorige week stemde de Tweede Kamer vóór een verbod op neonicotinoïden. Dat is goed nieuws, want dit gif vormt een grote bedreiging voor de bijenstand in ons land. Daarnaast blijft er veel dat provincies, gemeenten en burgers zelf kunnen doen.
 
Ook deze zomer geldt weer: hoe meer bloemen, hoe beter voor de bijenstand. De SP in Zuid-Holland hoopt dan ook dat gemeenten, bedrijven en andere terreinbeheerders dit voorjaar massaal kiezen voor bij- vriendelijke soorten. Ook meer van dit soort bloemen in onze eigen tuinen en balkonnetjes helpt!
 
Ook in de gemeenteraad kan het uiteraard geen kwaad om (opnieuw) aandacht te vragen voor bijvriendelijkheid. Want de komende tijd worden bloembakken weer gevuld en bermen ingezaaid. Daarnaast zijn er ook bijvriendelijke bomen- en struikensoorten die bijen enorm veel voedsel bieden.
 
Begonia's
SP-Statenlid Lies van Aelst: ‘Door verder te kijken dan de bekende bak petunia’s of begonia's, kunnen overheid en burgers zonder hoge kosten bijdragen aan een betere bijenstand. Aangezien de bij ook het grootste deel van de voedselgewassen bestuift en de bijensterfte dus ook de mens bedreigt, is dat bepaald geen overbodige luxe’.
 
Naast het verbod op neonicotinoïden nam de Tweede Kamer vorige week ook een motie aan over gesprekken tussen de rijksoverheid en provincies, gemeenten en andere terreinbeheerders over ecologisch en bijvriendelijk bermbeheer aan. Wat betreft de SP wordt hier dus snel werk van gemaakt.
 
Bijenstand wereldwijd
Begin dit jaar verscheen er nieuw internationaal onderzoek naar de bijenstand in de wereld. Groot probleem blijven ziektes, voedselgebrek en de massale teelt van koolzaad-, soja en zonnebloemen voor de productie van biodiesel. Dit bedreigt de bestuiving van voedselgewassen en dus de mens.
 
In Nederland is hebben we gelukkig niet te maken met de aanleg van massale koolzaad- en zonnebloemenvelden. Toch zijn er ook hier grote problemen en hoge sterfte, onder meer door gebruik van de genoemde giftige bestrijdingsmiddelen en een tekort aan bloemen in de tuinen en de openbare ruimte. 
 
 

 

U bent hier