h

Hou enthousiasme voor erfgoed vast

12 maart 2014

Hou enthousiasme voor erfgoed vast

Het provincie- bestuur moet er alles aan doen om de Zuid-Hollandse gemeenten ondanks bezuinigingen enthousiast te houden voor cultureel erfgoed. De nieuwe samenwerking in de erfgoedlijnen loont immers, zo blijkt.

In het systeem van erfgoedlijnen werken provincie, gemeenten, bedrijven en organisaties samen aan versterking van het Zuid-Hollandse erfgoed. Met succes: bovenop de € 4 miljoen subsidie van de provincie hebben andere partijen tot nu toe gezamenlijk €14 miljoen toegezegd.

SP-fractievoorzitter Bart Vermeulen vindt het belangrijk dat alles op alles gezet wordt om dit succes ook na de verkiezingen van 19 maart vast te houden. Vermeulen: ‘Na 19 maart zullen veel gemeenten moeten gaan nadenken over verdere bezuinigingen.

Dat is een moeilijke zaak, maar wij hopen dat het erfgoed toch de financiering krijgt die het verdient. Juist door de nieuwe gezamenlijke aanpak blijken we meer te kunnen bereiken in de bescherming en beleving van onze monumenten.

Nu we weten dat het nieuwe systeem werkt, hebben we de gedeputeerde dan ook opgeroepen om de gemeenten enthousiast te houden voor het erfgoed. Het zou zeker ook goed zijn als nog meer gemeenten zich bij de erfgoedlijnen aansluiten’.

Samenhang
Via de erfgoedlijnen brengt de provincie in samenwerking met andere partijen meer samenhang in het erfgoedbeleid, zodat de verschillende monumenten beter worden beschermd en benut. Door deze samenhang worden ze ook aantrekkelijker voor een groter publiek.

De erfgoedlijnen zijn georganseerd rond thema’s: trekvaarten, de Romeinse Limes, de Waterdriehoek rond de Biesbosch en Kinderdijk, de Atlantikwall, de Oude Hollandse Waterlinie, de Landgoederen en de bedrijvigheid van Goeree Overflakkee. Ook bijvoorbeeld de Leidse Lakenhal krijgt proviciale subsidie.

U bent hier