h

Provincie moet otter beschermen

28 maart 2014

Provincie moet otter beschermen

Foto: MBZH

SP-Statenlid Lies van Aelst heeft het provinciebestuur vragen gesteld over otterpassages. Snelle aanleg van deze buizen onder een aantal provinciale wegen rond de Nieuwkoopse Plassen is belangrijk voor de ernstig bedreigde diersoort.

Voor zover bekend leeft er op dit moment in het gebied rond de Nieuwkoopse plassen ieder geval één otter in Zuid-Holland. Half februari dit jaar werd een soortgenoot dood gevonden naast de A12 bij Gouda.

Volgens de Nieuwkoopse wethouder Guus Elkhuizen en Vereniging Natuurmonumenten zijn vijf otterpassages in de vorm van buizen onder het wegdek genoeg om de otter een veilige oversteek te garanderen.

Zowel de gemeente als Natuurmonumenten willen meebetalen aan de otterpassages. Dit kost hen samen met de provincie in totaal € 150.000, veel minder dan de € 6 miljoen voor ottermaatregelen waarvan eerder sprake was.

Probleem
Het probleem is echter dat de provincie pas in september na uitgebreid onderzoek wil starten met eventuele aanleg van de otterpassages, gelijktijdig met het gebruikelijke onderhoud aan de wegen.

SP-Statenlid Lies van Aelst vreest samen met wethouder Elkhuizen en Natuurmonumenten dat dit te laat zal zijn. Van Aelst: ‘Het is echt heel bijzonder dat de otter na 40 jaar weer terug is.

Het zou dus goed zijn als we als provincie deze kans pakken en de otter beschermen. Mijn partij heeft dan ook gevraagd of het bijvoorbeeld mogelijk is om het geplande onderhoud te vervroegen.
 
Verder zou het uitgebreide onderzoek dat de provincie wil, wel eens net zo duur kunnen zijn als de maatregelen zelf. Dat maakt zo'n onderzoek wellicht toch wat minder handig.

Daarnaast stellen we voor om te overwegen om dierenwelzijnsmaatregelen standaard mee te nemen in alle plannen voor aanleg en onderhoud van provinciale wegen. Dit kan dure maatregelen achteraf voorkomen.'

U bent hier