h

SP blij met nadruk op betaalbaar wonen

11 maart 2014

SP blij met nadruk op betaalbaar wonen

Eind vorig jaar sloeg de SP in Zuid-Holland alarm over de toenemende behoefte aan betaalbare huurwoningen, terwijl het aanbod door het huidige kabinetsbeleid juist afneemt. De partij is blij dat nu ook de provincie stevig inzet op betaalbaar wonen!

Ons punt was en is dat de vraag naar betaalbare huurwoningen door de nog steeds oplopende werkloosheid en de vele tijdelijke, onzekere contracten steeds groter wordt. Tegelijkertijd neemt het kabinet bovenop de crisis allerlei ingrijpende maatregelen, waardoor het aanbod juist sterk afneemt!

Belangrijkste kabinetsmaatregel is de verhuurdersheffing. Door deze miljardenbelasting die corporaties moeten betalen, hebben ze veel minder geld voor de bouw van nieuwe betaalbare huurwoningen. Daarbij doen de corporaties veel woningen in de verkoop en stijgen de huren enorm.

Vraag centraal
Onlangs stelde ook gedeputeerde Govert Veldhuijzen dat de vraag naar betaalbare woningen in Zuid-Holland veel centraler moet komen te staan. Er zijn veel meer woningen nodig voor huishoudens met één inkomen of een laag inkomen: koophuizen tot  170.000 euro en huurwoningen tot 650 euro.

Het tekort daaraan is nu al 50.000 en op de langere termijn  zelfs 200.000 stuks. De uitspraak van de gedeputeerde is feitelijk een oproep aan gemeenten en corporaties om hier stevig mee aan de slag te gaan. Dit is helemaal volgens de wens van de SP, maar niet naar de zin van projectontwikkelaars.

Steun SP
SP-Statenlid Jerry Snellink: ‘Wat ons betreft is de gedeputeerde absoluut goed op weg door nu in overleg te gaan met gemeenten en andere betrokkenen. Wij steunen hem daar uiteraard in. Feit blijft natuurlijk wel, dat ontwikkelaars het meest verdienen op grote, dure woningen.

Feit is echter ook, dat de vraag naar nieuwe luxe en riante woningen vrijwel is ingestort. En dat in ieder geval de provincie nu luistert naar waar de mensen behoefte aan hebben, en niet naar wat ontwikkelaars willen. Als SP zijn we daar blij mee.

De gemeenten zijn nu aan zet om precies hetzelfde te doen: goed luisteren naar de behoefte van hun inwoners en concrete afspraken maken met corporaties over zo veel mogelijk betaalbare woningen. De tijd van allerlei financieel risicovolle afspraken over dure luxe projecten, lijkt mij voorbij!’.

U bent hier