h

College kan meer doen tegen uitbuiting bouwsector

13 april 2014

College kan meer doen tegen uitbuiting bouwsector

De Statenfracties van SP, PvdA, 50Plus, CDA, GroenLinks en de PvdD roepen het provincie-bestuur op om bij aanbestedingen meer eisen te stellen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Bij diverse grote projecten in ons land, waaronder de aanleg van de A4 door Midden Delfland, zijn de afgelopen jaren ingehuurde arbeiders uitgebuit.

Fractievoorzitter Bart Vermeulen: 'Wat de SP betreft komt aan dit soort praktijken zo snel mogelijk een eind. Als provincie moeten we dan ook alles doen wat mogelijk is om bij provinciale projecten uitbuiting te voorkomen.'

Op initiatief van PvdA-statenlid Petra Smits hebben bovengenoemde partijen een brief aan het College gestuurd. Deze is een vervolg op een motie van de PvdA, SP en 50Plus waarin het College werd opgeroepen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om ervoor te zorgen dat uitbuiting bij provinciale projecten voorkomen kan worden.  De reactie van Gedeputeerde Staten was erg afhoudend.

'Het is jammer dat Gedeputeerde Staten aangeven niet veel te kunnen doen op dit gebied' aldus Vermeulen. 'In de brief staan daarom een aantal concrete maatregelen die de provincie zou kunnen overnemen van bijvoorbeeld de Provincie Limburg. Hopelijk geven deze aanbevelingen het College een zet in de goede richting'.

Een van de maatregelen is om ontbindende voorwaarden in contracten op te nemen die in werking treden als er sprake is van uitbuiting. Een andere mogelijkheid is om het gedrag van aannemers in het verleden mee te nemen in de voorwaarden van een aanbesteding.

U bent hier