h

Geen bureaucratische aanpak kantorenleegstand

3 april 2014

Geen bureaucratische aanpak kantorenleegstand

Uit onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer blijkt dat Zuid-Holland niet op schema ligt met de uitwerking van het convenant kantorenleegstand. De SP blijft hameren op het belang van structurele maatregelen, in plaats van een bureaucratische aanpak.

Sommige provincies kiezen voor het aanstellen van een speciale provincieambtenaar die zich fulltime gaat bezig houden met lege kantoren. De SP gelooft niet in deze bureaucratische oplossing in de vorm van een zogenoemde kantorenloods.

SP-Statenlid Jerry Snellink: ‘Een fundamentele aanpak van het probleem is en blijft veel belangrijker. Dat betekent ten eerste dat de nieuwbouw sterker aan banden moet worden gelegd. Daarover staan goede afspraken in de nieuwe ontwerp-visie op Ruimte en Mobiliteit'.

Belastingbetaler
Daarnaast is het belangrijk om er nu eindelijk voor te zorgen dat leegstand niet meer loont. Oftewel: leegstandskosten zouden niet meer aftrekbaar moeten zijn van de belasting. Hierdoor draait de belastingbetaler niet langer op voor de leegstand en wordt herbestemming aantrekkelijker.

Landelijk heeft SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen al in 2011 voorgesteld om deze belastingaftrek te schrappen en de opbrengsten hiervan in een kantorenfonds te stoppen. Zo'n fonds komt nu echter nog niet van de grond, omdat de minister en marktpartijen niet willen meewerken.

Gemeenten
Snellink benadrukt verder nog eens dat de provincie geen eigenaar van kantoren is en ook geen nieuwe kantoren bouwt: ‘Dat doen projectontwikkelaars, in samenwerking met gemeenten. Als provincie gaan we nu wel betere kaders stellen, net zoals de Tweede Kamer op belastinggebied kan doen’.

Zie ook:

U bent hier