h

Provincie mag binnensteden toch beschermen

19 april 2014

Provincie mag binnensteden toch beschermen

De provincie mag toch eigen detailhandelsbeleid blijven voeren om binnensteden te beschermen en verdere winkel- leegstand en verpaupering tegen te gaan. Tot blijdschap van de SP in de Tweede Kamer en de provincie gaat een wetswijziging die dit wilde verbieden niet door.

Minister Schulz van Infrastructuur wilde provinciaal detailhandelsbeleid verbieden, omdat dit in strijd zou zijn met de Europese regels voor een vrije dienstenmarkt (Dienstenrichtlijn). Na vragen van SP-Tweede Kamerlid Erik Smaling trok ze de geplande wijziging van het Besluit Ruimtelijke Ordening in.

SP-Statenlid Jerry Snellink is blij dat het Europese vrijemarktdenken toch niet helemaal tot in onze binnensteden reikt. Met name een rem op nieuwe weidewinkels is belangrijk om lokale ondernemers te beschermen tegen de zware concurrentie van grootschalige winkelvestigingen langs stadsranden en snelwegen.

Veel MKB'ers hebben het door ontwikkelingen als internetwinkelen, bevolkingskrimp, lagere pensioenen, hoge werkloosheid en lastenverhogingen (zoals de BTW) ook zonder nieuwe weidewinkels al zwaar. Volgens Snellink is het toestaan van weidewinkels bovendien meten met twee maten.

Snellink: ‘Een bestaande sportzaak in de binnenstad mag ook niet zo maar verhuizen naar een locatie langs de snelweg, waar de grond veel goedkoper en parkeren gratis is. Aangezien de leegstand op veel winkellocaties al te hoog is, zijn uitzonderingen voor grote bedrijven niet slim'.

Specifieke branches
De SP-Statenfractie wil dat daarom dat de provincie ook in het nieuwe  ruimtelijk beleid (de provinciale visie op ruimte en mobiliteit)  duidelijk vastlegt dat bedrijventerreinen buiten de stadscentra voorbehouden zijn aan specifieke branches, zoals tuincentra en bouwmarkten.

De besluitvorming in de Proviciale Staten over de nieuwe provinciale Visie op Ruimte en Mobiliteit vindt deze zomer plaats. Inwoners, bedrijven en andere organisaties in Zuid-Holland kunnen inspreken in mei.

 

U bent hier