h

Schippers klem door strenge handhaving

25 april 2014

Schippers klem door strenge handhaving

In Gorinchem afgemeerde binnenvaartschippers voelen zich onwelkom en opgejaagd door bijzonder strikte handhaving van provinciale ligtijdregels. Ook het milieu lijdt onder de strenge aanpak. Vijf Statenfracties hebben de kwestie op initiatief van de SP aangekaart bij het provinciebestuur.

Door de crisis in de binnenvaart liggen momenteel veel schepen langdurig werkloos aan wal. Langs het Merwedekanaal geldt echter een maximale ligduur van zeven dagen. Onder dreiging van hoge dwangsommen wordt deze termijn sinds kort streng gehandhaafd. Door deze strikte handhaving moeten veel schepen gedwongen verkassen, wat leidt tot verspilling van brandstof.

De Statenfracties van SP, D66, VVD, CDA en ChristenUnie/SGP hebben het provinciebestuur om opheldering gevraagd. SP-woordvoerder Lies van Aelst namens de fracties : 'De schippers voelen zich onwelkom en opgejaagd. Er wordt niet alleen gedreigd met hoge dwangsommen. Sommigen hebben zelfs al een proces-verbaal aan de broek. En dat terwijl ze echt niet vrijwillig zo lang stilliggen'. 

De partijen willen daarom weten wie de opdrachtgever en wat de aanleiding voor de schoonveegacties langs het Merwedekanaal was. Daarnaast liggen sommige schippers vanwege persoonlijke omstandigheden langer aan de kant, zoals ziekte of overlijden. En gelukkig zijn er ook veel minder ernstige en juist positieve redenen.

'Denk bijvoorbeeld aan schippers die op familiebezoek willen of gewoon eens lekker op vakantie', aldus Van Aelst. 'Hier moeten ook gewoon plekken voor zijn en ruimte voor worden geboden. Dit zijn naast de crisis dus allemaal reden voor een snelle uitzonderingsregeling of speciale plekken waar schepen langer mogen liggen'.

De fracties vragen verder af waarom schepen eigenlijk niet langer dan zeven dagen op reguliere aanlegplaatsen mogen liggen. Aan ligplaatsen lijkt langs het Merwedekanaal namelijk geen gebrek en van verdringing is dus geen sprake. Ook vinden de partijen dat de strenge handhaving niet goed past in het beleid van de provincie om de binnenvaart juist te stimuleren.

U bent hier