h

Statenmeerderheid voor diervriendelijkere veehouderij

11 april 2014

Statenmeerderheid voor diervriendelijkere veehouderij

Een Statenmeerderheid houdt vast aan uitvoering van een SP-motie uit 2011 over minder intensieve veehouderij in Zuid-Holland. Dit betekent dat de provincie zich actief inzet om bedrijven duurzamer en diervriendelijker te laten werken.

Naar aanleiding van de SP-motie uit 2011 besprak de Statencommissie Groen en Water afgelopen woensdag een rapport van de Wageningen Universiteit over de toekomst van de intensieve veehouderij in Zuid-Holland.

‘Intensieve veehouderij’ is de officiële naam voor bedrijven waar dieren continu op stal staan. Ze komen dus nooit buiten en staan vaak dicht op elkaar, met alle negatieve (gezondheids-)gevolgen van dien.

Het voorkomen van dierenleed, aandacht voor dierenwelzijn en zorgen voor genoeg ruimte voor dieren zijn ook doelstellingen uit het coalitieakkoord in Zuid-Holland tussen de partijen SP, CDA, D66 en VVD.

Uitkomsten
Tijdens het debat afgelopen woensdag werd opnieuw duidelijk dat er in er Zuid-Holland geen ruimte is voor nieuwe intensieve bedrijven. Bestaande bedrijven moeten gaan voldoen aan een keurmerk voor diervriendelijker geproduceerd vlees.

Ook blijft de maximale schaalgrootte van 2 hectare gehandhaafd. Volgens het Wageningse rapport is dierenwelzijn namelijk géén argument om grotere bouwblokken toe te staan. Een belangrijk punt, want zo houden we megastallen buiten de deur.

Verder mogen bedrijven die hun leven willen beteren maar klem zitten op hun huidige plek, dat waarschijnlijk toch op een andere locatie binnen Zuid-Holland doen. Gecombineerd met strenge dierenwelzijnseisen levert de verhuizing immers een verbetering van dierenwelzijn op.

Afspraken
Het debat in de Statencommissie Groen en Water ging vooraf aan de behandeling van de nieuwe Provinciale Visie op Ruimte en Mobiliteit in mei. Daarin worden afspraken over dierenwelzijn en extensivering officieel vastgesteld.

 

U bent hier