h

Ontgassen scheepvaart aangepakt

14 mei 2014

Ontgassen scheepvaart aangepakt

SP-gedeputeerde Rik Janssen gaat samen met andere overheden en het bedrijfsleven het ontgassen van varende binnenvaartschepen aanpakken. Op 12 mei is overeenstemming bereikt over een samenhangend pakket maatregelen hiervoor.

De maatregelen bestaan enerzijds uit een convenant met het bedrijfsleven op nationaal en regionaal niveau en anderzijds uit verbodsbepalingen in internationale, nationale, regionale en lokale regelgeving.

Op provinciaal niveau legt gedeputeerde Janssen zo snel mogelijk een voorstel voor wijziging van de Provinciale Milieuverordening aan de Provinciale Staten voor.

Dit voorstel bevat een verbod op het varend ontgassen van benzeen per 1 januari 2015.Voor het ontgassen van benzeenhoudende producten (10% of meer) moet het verbod per 2016 ingaan.

Rik Janssen is blij dat overheden en het bedrijfsleven nu gezamenlijk gaan zorgen voor een schonere leefomgeving voor omwonenden van de havens van Rotterdam, Dordrecht en Moerdijk.

U bent hier