h

provincie moet blijven investeren

28 mei 2014

provincie moet blijven investeren

De SP in Zuid-Holland roept het provinciebestuur op om te blijven investeren om zo de economie te stimuleren. De partij doet de oproep omdat uit de jaarstukken blijkt dat de provincie minder investeert dan gepland. Ook lopen de bestemmingsreserves op.

Vandaag bespraken de Provinciale Staten van Zuid-Holland de jaarstukken over 2013. Deze laten zien dat de provincie vorig jaar 31,5 miljoen euro minder investeerde dan eerder was begroot. Daarnaast blijkt de provincie een relatief klein netto overschot van ongeveer 16 miljoen euro te hebben.

‘Complimenten voor het feit dat de provincie geen geld over de balk smijt’, aldus SP-Statenlid Jerry Snellink. ‘Zuid-Holland heeft, zeker in vergelijking met andere Provincies, geen een enorme financiële buffers. Het blijft dus extra belangrijk om voorzichtig met geld om te gaan.

Tegelijkertijd is het voor de economie juist goed dat dat de investeringen overeind blijven. En we willen natuurlijk dat de doelstellingen van dit eerste college met de SP ook echt worden gehaald', aldus Snellink. ’Geld dat is bestemd voor een bepaald doel, moet daaraan dus ook echt worden besteed’.

U bent hier