h

Provincie overlegt over bomenkap

2 mei 2014

Provincie overlegt over bomenkap

Door zorgvuldig maatwerk worden er langs de N209 bij het Bentwoud maximaal 200 bomen gekapt. Met de omgeving en de Vrienden van ’t Bentwoud wordt overlegd of dit aantal nog verder omlaag kan, zo antwoordde het provinciebestuur op vragen van de SP.

SP-Statenlid Esther Zwaan vroeg begin dit jaar aandacht voor 63 populieren die zouden worden gekapt voor een fietstunnel en rondweg bij het Bentwoud, het nieuwe bos tussen Zoetermeer/Rijnwoude en Waddinxveen/Boskoop. Later in 2014 zouden er nog 239 bomen volgen.

De SP riep het provinciebestuur op nog eens goed na te gaan of het kappen van de bomen echt de enige oplossing was om de veiligheid op de N209 te garanderen. Hierop bleek een ‘obstakelvrije zone’ langs de weg onontkoombaar. Maatwerk mag wel, maar een vangrail is geen veilig alternatief.

Het provinciebestuur meldde verder dat er tot nu 79 bomen zijn gekapt. In totaal gaat het om maximaal 200 te kappen bomen, minder dus dan de 302 waarvan eerder sprake leek. Voor iedere te kappen boom wordt een exemplaar herplant, zo mogelijk langs de weg en anders elders in het Bentwoud.

SP-Statenlid Esther Zwaan is tevreden met het antwoord: ‘Natuurlijk hadden we liever gezien dat alle bomen konden blijven staan. Maar landelijke veiligheidsregels heeft ook de provincie uiteraard te respecteren. Ook het overleg met betrokkenen in de omgeving is positief. Hopelijk leidt dit tot iets moois’.

U bent hier