h

Geen verslechtering molenbeleid

23 mei 2014

Geen verslechtering molenbeleid

De SP in zuid-Holland wil niet dat gemeenten op voorhand meer de vrije hand krijgen om te bouwen rond molens in stedelijk gebied. De partij vreest dat dit zal leiden tot kwaliteitsverlies, hogere onderhoudskosten en aantasting van waardevolle stadsgezichten. 

Op dit moment hanteert de provinicie zogenoemde molenbiotoopregels. Deze zorgen ervoor dat molens voldoende wind kunnen vangen, zodat ze zo veel mogelijk kunnen draaien.

In de nieuwe plannen voor de ruimtelijke ordening van de provincie, wil het College van Gedeputeerde Staten het gemeenten makkelijker maken om van deze regels af te wijken.

SP-fractievoorzitter Bart Vermeulen ziet niets in dit voorgenomen besluit: 'Als molens minder wind kunnen vangen, dan staan ze vaker stil. Dat is voor deze monumenten heel erg slecht.

De onderhoudskosten lopen hierdoor onnodig op. Daarnaast zijn er geen zwaarwegende argumenten om de regels op voorhand te versoepelen, maar wel om ons erfgoed juist zo goed mogelijk te beschermen'.
 

Enquête
Een enquête die de SP momenteel uitvoert onder molenaars in Zuid-holland ondersteunt deze visie. De 50 molenaars die tot nu toe reageerden, zeggen in overgrote meerderheid zich zorgen te maken over de plannen.

De SP-Statenfractie zal daarom bij de behandeling van de nieuwe provinicale visie op Ruimte en Mobiliteit een voorstel indienen om de voorgenomen beleidswijziging terug te draaien.

Daarnaast komt de partij binnenkort met de uitwerking van het onderzoek onder de molenaars. Daarbij zullen voorstellen worden gedaan om de positie van molens verder te versterken. 

Windrecht
Het terugdraaien van de versoepeling hoeft overigens niet te betekenen, dat gemeenten helemaal niet meer kunnen bouwen rondom molens. 

Er kunnen best zwaarwegende belangen zijn om dit wel toe te staan. 'Maar gemeenten op voorhand de ruimte geven om het windrecht van molens aan te tasten, is een stap te ver', aldus SP'er Vermeulen.

U bent hier