h

Toch ontheffing voor Koudekerks Hoekstock-festival

6 mei 2014

Toch ontheffing voor Koudekerks Hoekstock-festival

Het Hoekstock-festival mag toch het tweede lustrum vieren mét drijvend podium op een ponton in de Oude Rijn. De provincie gaat hiervoor ontheffing verlenen. Dit liet gedeputeerde Ingrid de Bondt vandaag weten op vragen van de SP.

Op grond van het vorig jaar aangescherpte ligplaatsenbeleid werd de vergunningaanvraag voor het ponton dit jaar in eerste instantie afgewezen. Hierop kwamen veel betrokkenen in actie. De SP-Statenfractie vroeg het provinciebestuur om toch naar een oplossing te zoeken.

SP-Statenlid Lies van Aelst is opgelucht dat het feest op en rond de Oude Rijn op 20 en 21 juni als vanouds kan losbarsten. 'Hopelijk wordt er ook een oplossing gevonden voor de komende jaren', aldus Van Aelst. 'Maar we zijn in elk geval erg blij dat het voor dit jaar geregeld is.'

U bent hier