h

Waar kleine schepen groot in zijn

16 mei 2014

Waar kleine schepen groot in zijn

Kleine binnenvaartschepen hebben economie en milieu in Zuid-Holland veel te bieden. Helaas bedreigen nieuwe regels hun voortbestaan. ‘Een grote gemiste kans’, vinden Harre van der Nat en Lies van Aelst. Beiden waren dinsdag te gast op een binnenvaartschip.

SP-Statenleden Lies en Harre waren afgelopen dinsdag te gast bij binnenvaartschipper Rick van den Heuvel, die in zijn vrije tijd bestuurslid van de Vereniging Zand- en Grindschippers is. Na het lossen van zand bij Den Haag Binckhorst reisden ze mee richting Rotterdam Botlek. Daar wachtte woensdag een nieuwe vracht.

Van den Heuvels schip de Shalom, 63 meter lang en bouwjaar 1963, behaalde onlangs een GreenAward. ‘Dit certificaat voor extra groene schepen bewijst dat de kleinere, vaak oudere schepen vaak niet onderdoen qua innovatie en milieuvriendelijkheid', aldus Lies van Aelst. Ze roemt de binnenvaart als ‘sowieso onverslaanbaar qua CO2-uitstoot’.

Aan het verder terugdringen van de uitstoot van fijnstof en stikstof wordt momenteel hard gewerkt. Met resultaat. Ook de Shalom heeft sinds februari een nieuwe motor die véél minder stikstof produceert. ‘Mede mogelijk gemaakt door een subsidieregeling van onze SP-gedeputeerde Rik Janssen’, meldt Van Aelst met gepaste trots.

Te strenge regels
Minder positief zijn de regels van het Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR). De plannen van de oudste intergouvernementele organisatie van Europa (1831) bedreigen het voortbestaan van de kleinere binnenvaartschepen. Met name de geluidseisen voor de woning op het schip gaan veel te ver.

‘Ze gaan uit van een motor die op 95% van vol vermogen draait, zo hebben we vandaag geleerd’, aldus Van der Nat en Van Aelst. ’In de praktijk gebeurt dat echter zelden. Het geluid in de woning is sowieso goed te doen. Eerder gezellig dan storend'. 

Daarnaast blijkt het voor zowel oudere als nieuwe schepen vrijwel onmogelijk om aan de strenge eisen te voldoen. De Statenleden vinden dus dat de nieuwe regels snel van tafel moeten. 'Als dat niet gebeurt, mogen de schepen in een belangrijk van Europa niet meer varen. Daardoor zullen ze verdwijnen', aldus Van Aelst.

Dat zou niet alleen nadelig zijn voor de schippers zelf, maar ook vanwege de grote gemiste kansen voor het bedrijfsleven en het milieu in Zuid-Holland. Van der Nat noemt als voorbeeld Heineken, een groot bedrijf dat sinds een aantal jaar toonaangevend is op het gebied van transport over kleine vaarwegen, dat vaak ook goedkoper is.

‘In Zuid-Holland zijn nog volop geschikte locaties voor kleine haventjes en ook bij bedrijven is er animo voor', aldus Van der Nat. ‘Ook veel verladers zitten niet te wachten op schepen van 3.000 ton. De kleintjes zijn juist efficiënter, omdat er daardoor bij de bedrijven zelf  minder opslagruimte nodig is. Ook kunnen kleine schepen vaak tot de achterdeur van bedrijven komen, grotere niet'.

Kostenbesparing
Bij de provincie Zuid-Holland is dit besef goed doorgedrongen, en ook bij een aantal gemeenten. Bij andere zou meer aandacht voor binnenvaart meer dan welkom zijn. ‘Velen vergeten dat binnenvaart het wegennet én de gemeentelijke financiën flink kan ontlasten’, zegt Lies van Aelst.

‘Het zijn namelijk de grote zware vrachtwagens die de wegen op onze zachte bodem aan flarden rijden, niet het personenverkeer. En besparingen op wegonderhoud lijken me in deze tijden voor iedere overheid meer dan welkom. Daarnaast hoeven we minder dure nieuwe wegen aan te leggen, als er minder files staan'.

 

U bent hier