h

Extra aandacht voor maritieme archeologie

27 juni 2014

Extra aandacht voor maritieme archeologie

SP-fractievoorzitter Bart Vermeulen vroeg tijdens de Statenvergadering van woensdag 25 juni extra aandacht voor maritieme archeologie. Verzilting en toegenomen waterrecreatie vormen een bedreiging voor dit belangrijke erfgoed. Ook de inzet voor een brandveiliger archeologisch depot kwam aan bod.

Op dit moment onderzoeken medewerkers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed scheepswrakken in het Oostvoornse Meer. De toename van waterrecreatie bedreigt deze scheepswrakken, waarvan sommige waarschijnlijk dateren uit de zeventiende eeuw. Ook de verzilting van het meer vanwege de natuurontwikkeling pakt ongunstig uit. 

Bart Vermeulen: 'We hebben de gedeputeerde opgeroepen om de bescherming van de onder-waterarcheologie scherp te volgen en zo nodig maatregelen te nemen. Dit erfgoed past namelijk bij een belangrijk aspect van de Zuid-Hollandse geschiedenis: de handel over water. Het verdient dus een goede bescherming'. 

De gedeputeerde reageerde welwillend op de zorgen van de SP en beloofde de ontwikkelingen in de gaten te houden.

Brandveiligheid archeologisch depot
Tijdens de Statenvergadering van afgelopen woensdag kwam ook de brandveiligheid van het Provinciaal Archeologisch Depot aan bod. De SP is erg te spreken over de inzet van het provinciebestuur om het depot brandveiliger te maken.

De provincie geeft hiermee gehoor aan een belangrijke aanbeveling uit de evaluatie van het provinciale depotbeleid, waar de SP eind 2013 om heeft gevraagd. Uit de evaluatie bleek dat het depot kwetsbaar is voor calamiteiten als brand en wateroverlast. Hierop maande de SP het provinciebestuur tot actie.

'Het is goed dat dit College meteen maatregelen neemt en voldoende middelen uittrekt om ons waardevolle erfgoed tegen brand te beschermen. We hopen dat ze ook snel met de andere punten uit de evaluatie aan de slag gaan', aldus Bart Vermeulen.

 

U bent hier