h

Ligtijdenproblematiek binnenvaart aangepakt

2 juni 2014

Ligtijdenproblematiek binnenvaart aangepakt

Na vragen van SP, VVD, CDA, D66 en CU/SGP zegde het provinciebestuur onlangs toe de ligtijden voor actieve binnenvaartschippers in het Merwedekanaal te verruimen. Een goede zaak. Desondanks zien de partijen nog wel wat open eindjes.

Op dit moment mogen binnenvaartschippers maximaal zeven dagen aanmeren op de daarvoor bestemde ligplaatsen in het Merwedekanaal. Bijzonder strikte handhaving van deze regels en grote problemen bij de schippers waren voor SP, VVD, CDA, D66 en CU/SGP reden om eind april vragen te stellen.

Het provinciebestuur zegde daarop op 20 mei toe de ligtijden te willen verruimen, zonder dat daarvoor ontheffing van het Verkeersbesluit hoeft te worden aangevraagd. Voorwaarde wordt wel dat er een ‘beroepsmatige noodzaak’ voor de langere ligduur is.

SP-Statenlid Lies van Aelst stelt mede namens de andere fracties dat de huidige toezegging een stap in de goede richting van een oplossing voor de ligtijdenproblematiek is. ‘Het punt is echter dat veel schippers momenteel zonder werk zijn’, aldus Van Aelst.

‘Deze omstandigheid is in veel gevallen ook de reden dat er voor langer dan zeven dagen een ligplaats nodig is. Daarnaast is het aantal plaatsen voor langer verblijf ook om andere redenen te laag. Ze zijn namelijk ook nodig bij bijvoorbeeld ziekte, mantelzorg of een sterfgeval. Voldoende ligplaatsen voor langer dan 3 tot 7 dagen moet daarom een punt van aandacht zijn’.

De partijen zijn dus blij met de toezegging van het provinciebestuur om de ligtijden te verruimen, maar zullen de verdere uitwerking kritisch volgen. Doel is dat de nieuwe regels goed aansluiten bij de situatie van de schippers, zodat opjagen en onnodig rondvaren zo snel mogelijk tot het verleden behoren.

U bent hier