h

Molenviergang kan blijven malen

30 juni 2014

Molenviergang kan blijven malen

De provincie wil de Molenviergang Aarlanderveen blijven steunen door het convenant met de beheerstichting, het Hoogheemraadschap en de gemeente Alphen te verlengen. Dit blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van de SP. De molens behouden dus hoogstwaarschijnlijk hun waardevolle functie.

De SP trok onlang bij het provinciebestuur aan de bel omdat er nog geen evaluatie van het convenant had plaatsgevonden en omdat de partij provinciale steun voor de molenviergang van groot belang vindt.

De molenviergang is namelijk uniek in de wereld en omdat het convenant in 2015 eindigt, is het van belang dat alle betrokken partijen tijdig geld beschikbaar stellen voor het beheer en onderhoud.

Functiebehoud
Naar nu blijkt is de vertraging van de evaluatie ontstaan, doordat het Hoogheemradschap in 2013 niet kon garanderen dat de molens hun hoofdbemalingsfunctie zouden behouden.

Deze maand heeft het Hoogheemraadschap echter laten weten, dat de molens hun taak in het waterbeheer van de polder toch kunnen voortzetten. Dit laatste was een belangrijke voorwaarde van de provincie om het convenant te verlengen.

SP-fractievoorzitter Bart Vermeulen is tevreden over de uitkomst. ‘We zijn blij dat het hoogheemraadschap tot inkeer is gekomen en de molens blijft gebruiken waar ze oorspronkelijk voor bedoeld zijn: het beheersen van het waterpeil in de polder.

Hoe meer de molens draaien, hoe beter het is voor de kwaliteit van de molens. Daarnaast is het bemalen van polders op windkracht goed voor het milieu’.

Evaluatie
De evaluatie van de samenwerking in het convenant zal binnenkort plaatsvinden. Daarna volgt het definitieve besluit over de voortzetting.

U bent hier