h

Bomenkap fors beperkt

2 juli 2014

Bomenkap fors beperkt

Begin februari vroeg SP-Statenlid Esther Zwaan aandacht voor geplande grootschalige bomenkap langs de N209. In eerste instantie ging het om 302 exemplaren. In goed overleg met de Vrienden van het Bentwoud heeft de provincie dit aantal nu fors teruggebracht. De kap blijft beperkt tot 96 stuks.

In eerste instantie vroeg Esther Zwaan zich af of de bomen vanwege hun waarde voor het landschap niet allemaal konden blijven staan. Dit bleek om veiligheidsredenen onmogelijk. Net als de Vereniging Vrienden van het Bentwoud is ze toch blij met het uiteindelijke resultaat.

 Zwaan: ‘Naar ik vernam verliep het contact tussen de Vereniging Vrienden van het Bentwoud en de provincie in zeer goede sfeer. Met dus ook een goed resultaat. Dat er bij gevaarlijkere plekken als de rotonde bij Benthuizen toch bomen weg moeten, snappen we. Gelukkig blijft het leeuwendeel staan’.

Verder wordt er voor iedere te kappen boom een exemplaar herplant. Zo mogelijk langs de weg zelf en anders wordt er elders in het Bentwoud een goede locatie gezocht.

 

U bent hier