h

SP bedingt extra check op diervriendelijkheid

25 juli 2014

SP bedingt extra check op diervriendelijkheid

De veehouderijen die zich in Zuid-Holland mogen hervestigen op voorwaarde van verbetering van de diervriendelijkheid, krijgen een extra check of ze de afspraken ook echt nakomen. Deze en andere voorstellen over dierenwelzijn nam het provinciebestuur onlangs over van de SP.

Zuid-Holland telt relatief weinig intensieve veehouderijen. Enkele daarvan zitten klem op de huidige plek en mogen de komende jaren binnen de provincie verhuizen en uitbreiden, mits ze gaan voldoen aan strengere eisen voor diervriendelijkheid.

Aangezien dit beleid voor de provincie nieuw is (het is opgenomen in de nieuwe provinciale Visie op ruimte en mobiliteit), vindt de SP het extra belangrijk om vinger aan de pols te houden. De partij bedong daarom de extra check na vijf jaar.

De check houdt in dat zowel de situatie bij de bedrijven zelf als het beleid van de provincie worden geëvalueerd. Als blijkt dat bedrijven het minder nauw nemen met de regels, vindt de SP het logisch dat er na die 5 jaar ook nog controle moet zijn.

Wegenaanleg
De SP kreeg ook de toezegging dat er voortaan bij wegenaanleg en groot onderhoud vóóraf aandacht voor dierenwelzijn komt. De kans op nare toestanden zoals nu met de doodgereden otters bij de Nieuwkoopse  Plassen wordt daarmee een stuk minder groot.

‘Aanleg van de speciale ottertunneltjes onder de provinciale weg vooraf was namelijk geen bijzonder hoge kostenpost geweest en beter inpasbaar in de begroting’, aldus SP-Statenlid Lies van Aelst. ‘Terwijl het nu achteraf helaas bakken met geld kost, vooral omdat het technisch veel lastiger is'.

Overigens is het huidige coalitieakkoord, mede ondertekend door de SP, het allereerste dat dierenwelzijn duidelijk op de kaart zet. Dit betekent niet dat meteen alle problemen verdwenen zijn’, zegt Van Aelst. ‘Maar na jaren waarin het onvoldoende een item was, zijn we wel op de goede weg’.

Onwenselijk
De SP sprak de gedeputeerde tijdens de Statenvergadering van 9 juli ook aan op de berichten in de media over de uitvoering van het ganzenbeleid. Het beeld was ontstaan dat de provincie ervoor had getekend om de dieren massaal al rondslingerend de nek te breken. Een zeer onwenselijke situatie.

Hierop is door het provinciebestuur ook na het debat nog heel duidelijk bevestigd dat deze handelwijze niet voldoet aan de dierenwelzijnseisen de eisen die de provincie stelt en daarom niet thuishoort in de uitvoering van het provinciale beleid. Tegen overtreders zal dus hard worden opgetreden.

U bent hier