h

Meer aandacht voor molenbiotopen

29 juli 2014

Meer aandacht voor molenbiotopen

Op verzoek van de SP-fractie gaat het provinciebestuur de Zuid-Hollandse gemeenten informeren over de mogelijkheden om de kwaliteit van de gebieden rondom molens te verbeteren. Ook intern brengt de provincie de omgang met de molenbiotopen opnieuw onder de aandacht.

Directe aanleiding hiervoor is onderzoek van het Tympaan Instituut. Dit laat zien dat slechts 11% van de molens een groenbeheerplan heeft. Het is vooral te hoge begroeiing die ervoor zorgt dat molens minder wind kunnen vangen. Hierdoor kunnen de molens minder draaien, gaat de kwaliteit achteruit en lopen de onderhoudskosten op.

SP-fractievoorzitter Bart Vermeulen is blij met deze actie van het provinciebestuur. ‘Het is belangrijk om actief de molenbiotopen te blijven verbeteren, want op veel plaatsen staan ze onder druk. Met vaak vrij eenvoudige methoden is het mogelijk om molens meer wind te laten vangen en dat is van belang voor het onderhoud van de molen en hun plek in het landschap’.

Een inventarisatie van de Molenstichting SIMAV liet zien dat er ook bij provinciale wegen door de provincie zelf niet altijd op tijd gesnoeid wordt in de molenbiotopen en dat er zelfs aanplant van nieuwe bomen in molenbiotopen voorkomt.

Bart Vermeulen: 'Als provincie moet je sowieso het goede voorbeeld geven als het gaat om een zorgvuldige omgang met ons erfgoed, maar het is ook niet efficiënt om bomen te planten op een plek waar ze later weer weg moeten vanwege de windvang van een molen. Hopelijk komt dit door de toegezegde maatregel in de toekomst niet meer voor.'

U bent hier