h

Intercity's Dordt blijven aandachtspunt

6 juli 2014

Intercity's Dordt blijven aandachtspunt

Afgelopen dinsdag werd iets meer bekend over de toekomst van Dordrecht als intercitystation. De NS garandeert in ieder geval  één snelle verbinding per uur met Breda. Hoewel er nog veel onduidelijk is, vinden de SP en D66 de plannen tot dusver te mager. De partijen blijven zich inzetten voor een betere verbinding.

In december 2011 namen de Provinciale Staten een motie van SP en D66 aan, die stelt dat Dordrecht  volwaardig intercitystation moet blijven. Vorig jaar sprak de commissie Verkeer en Milieu deze wens wederom uit.  Plus het verzoek aan de gedeputeerde om een krachtig pleidooi op het ministerie te houden.

‘Wat de staatssecretaris gisteren naar buiten bracht, stemt echter nog niet erg hoopgevend’, zegt SP-Statenlid  Lies van Aelst. ‘Eén trein per uur naar Breda blijft een stevige verslechtering ten opzicht van de huidige situatie'. 

Ze vervolgt: 'We blijven dus hameren op het belang van goede intercityverbindingen voor Dordrecht en de hele regio, en vooral ook op voldoende frequente verbindingen. Ook in economisch opzicht is dit enorm belangrijk'.

'Daarnaast zijn de intercity's die nu overblijven eigenlijk bijna stoptreinen', aldus Statenlid Jan Willem van Dongen van D66. 'Dat is het gevolg van de vele extra tussenstops die ze zullen maken. De echte intercity's zullen Dordrecht voorbij razen'.

MerwedeLingeLijn
Het schrappen van Dordrecht als volwaardig  IC-station zal ook grote negatieve gevolgen hebben voor de Merwede-Linge spoorlijn en de provinciale busverbindingen. Hiervoor is Dordrecht een belangrijk knooppunt. Daarnaast raken reizigers uit de Ablasserwaard  en de regio Gorinchem hun goede verbinding met Brabant kwijt.

De berichten van deze week maken nog weinig duidelijk en richten zich alleen op de verbinding met Breda. Eerder werd besloten dat de lijn tussen Venlo en Den Haag centraal niet meer in Dordrecht zou stoppen. Ook de lijn naar Brussel zou Dordrecht niet meer aan doen. Zo zouden er alleen de intercity`s tussen Amsterdam en Vlissingen/Dordrecht overblijven, een stevige verslechtering. 

U bent hier