h

Meerderheid voor aanscherping detailhandelsbeleid

15 juli 2014

Meerderheid voor aanscherping detailhandelsbeleid

Een meerderheid van Provinciale Staten steunt twee SP-moties voor aanscherping van het detailhandelsbeleid. Plannen voor nieuwe detailhandelslocaties, kantoren en bedrijventerreinen worden binnenkort onafhankelijk getoetst. Tot nu toe gebeurde dit door gemeenten onderling.

Tot op heden werden de bouw- en ontwikkelplannen getoetst in de zogenoemde Regionaal Economische Overleggen, een gemeentelijk overlegorgaan. De SP is blij dat hier een onafhankelijke toets voor in de plaats komt. De moties van de SP werden aangenomen tijdens de Statenvergadering over de nieuwe provinciale Visie op Ruimte en Mobiliteit op woensdag 9 juni.

SP-fractievoorzitter Bart Vermeulen:  ‘Het is goed dat gemeenten plannen met elkaar afstemmen, maar het is nog beter om toetsing ervan onafhankelijk te maken.  Zo voorkomen we dat gemeenten elkaar in die regionale overleggen ‘wat gunnen’, waardoor er weer een overschot aan nieuwe bouwlocaties ontstaat. Door een goede onafhankelijke toetsing kan de provincie daarna ook beter haar werk doen.’

Onderzoek
Het andere SP-plan houdt in dat de provincie onderzoek gaat doen naar de handhaving van detailhandel buiten bestaande winkelgebieden. Op grond van gemeentelijke bestemmingsplannen mogen bouwmarkten, tuincentra etc.  maximaal twintig procent  van hun vloeroppervlak gebruiken voor een ‘nevenassortiment’, dat wel moet passen bij het hoofdassortiment. Denk bijvoorbeeld aan een tuincentrum die ook dierbenodigdheden verkoopt.

‘Wij willen weten of gemeenten die twintig procent wel handhaven’, aldus Bart Vermeulen. ‘We krijgen namelijk signalen dat de norm vaak overschreden wordt en dat er producten worden verkocht,  die niets met een nevenassortiment te maken hebben. Op deze manier ontstaat oneerlijke concurrentie met winkeliers in de binnenstad en dat willen we niet’,  aldus Vermeulen.

Internet-afhaalpunten
Kritisch is de SP over het amendement (wijzigingsvoorstel) van de ChristenUnie en SGP, dat vestiging van internet-afhaalpunten buiten de stads- en dorpscentra mogelijk maakt.  De effecten hiervan op bestaande winkelgebieden zijn onduidelijk. Daarnaast is een kale hal met parkeerterrein bepaald geen vorm van duurzaam ruimtegebruik, terwijl de provincie juist stuurt op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Bart Vermeulen: ‘Veel bestaande winkelgebieden kampen met hoge leegstand. Door de internet- afhaalpunten in deze bestaande winkelgebieden te vestigen,  zou je er dus juist goed de leegstand mee kunnen bestrijden en deze gebieden juist versterken. Het is dus jammer dat de rechtse partijen  met dit amendement de bestaande winkelgebieden in de kou laten staan.’

U bent hier