h

Nieuwe regeling voor schonere binnenvaart

16 juli 2014

Nieuwe regeling voor schonere binnenvaart

SP-gedeputeerde Rik Janssen blijft investeren in schonere binnenvaart en betere luchtkwaliteit. Dit jaar is er subsidie beschikbaar voor de dure maar effectieve SCR-katalysator. Er loopt nog een aanvraag om de regeling aan te vullen met geld uit een Europees fonds.

Als de aanvraag bij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling wordt toegekend, heeft de provincie samen met de gemeente en de Stadsregio Rotterdam in totaal 4,8 miljoen euro beschikbaar. De inschrijving staat open van 1 september tot en met 1 oktober dit jaar.

De subsidie is bedoeld voor aanschaf- en verbruikskosten van een SCR-katalysator voor schepen die varen in de regio Rotterdam. Deze katalysator ontdoet uitlaatgassen van schadelijke stikstofoxiden. De regeling is vooral interessant voor schepen met CCR0 of CCR1-motor.

Actieprogramma Luchtkwaliteit
De nieuwe subsidieregeling is onderdeel van het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit. Hierin werken onder meer de provincie, stadsregio en gemeenten samen aan schoner vervoer en schonere industrie. Dit is nodig om in 2015 te voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit.

U bent hier