h

Steun voor strenge voorwaarden voor bouwen in het groen

14 juli 2014

Steun voor strenge voorwaarden voor bouwen in het groen

Zuid-Holland komt 50.000 goede, betaalbare woningen voor eenverdieners en starters tekort. Tegelijkertijd is het overschot aan plannen voor winkelruimtes, kantoren, bedrijventerreinen en luxe woningen nog steeds enorm. Hoog tijd dus dat er meer wordt gebouwd naar behoefte, op de juiste locaties.

Om dit te bereiken stelden de Provinciale Staten afgelopen woensdag de nieuwe visie op Ruimte en Mobiliteit vast. Hiermee is uitbreiding van het stedelijk gebied niet meer vanzelfsprekend. Voor bouwen buiten bestaand stads- en dorpsgebied gaan strenge voorwaarden gelden.

SP-Statenlid Jerry Snellink: ‘Het Zuid-Hollandse open polderlandschap is nu nog aantrekkelijk, ook voor heel veel toeristen. Het zou dus zonde zijn als we het schaarse groen in onze provincie blijven volgooien met bedrijventerreinen, die vervolgens vaak leeg komen te staan’.

Ook de nog steeds talrijke plannen voor ‘luxe wonen in het groen’ bedreigen de schaarse ruimte. ‘Veel van deze ex-goudmijntjes voor gemeenten en ontwikkelaars liggen al jaren braak’, aldus Snellink. ‘Aangezien forse groei niet de verwachting is en maatwerk mogelijk blijft, spelen we daar dus verantwoord op in’.

Functiemenging
Voorkomen van nieuwe leegstand is belangrijk, maar het aanpakken van de huidige leegstand minstens zo zeer.  De SP vindt het daarom goed dat de nieuwe visie beperkt meer functiemenging toestaat. Door wonen en werken meer te mengen, krijgen leegstaande bedrijventerreinen een nieuwe kans.

Betaalbare huurwoningen
Begin mei vroeg de SP aandacht voor betaalbare huurwoningen in de regio Haaglanden. Rijke gemeenten als Wassenaar bouwen deze onvoldoende, waardoor de druk op armere wijken in de steden bovenmatig toeneemt. De SP is toegezegd dat dit probleem provincie-breed wordt onderzocht. 

U bent hier