h

Versoepeling molenbeleid van de baan

8 juli 2014

Versoepeling molenbeleid van de baan

Het provinciebestuur heeft de voorgenomen versoepeling van de regels voor de bescherming van molens in stedelijk gebied ingetrokken. Dit vanwege toenemende weerstand tegen de plannen. De provincie houdt hiermee vast aan het bestaande beleid. De SP is tevreden met deze stap.

Door de versoepeling van het beleid zouden gemeenten molenbiotopen makkelijker kunnen aantasten, als ze daar maar een financiële compensatie tegenover zouden stellen. Deze plannen zijn nu van de baan.

De SP is blij met deze stap.  Versoepeling van de regels geeft risico op meer bebouwing rond de molens en dus op aantasting van waardevolle stadsgezichten en minder windvang. Hierdoor kunnen de molens minder vaak draaien, waardoor de kwaliteit achteruit gaat.

Weerstand
Het intrekken van de plannen is het gevolg van groeiende weerstand tegen de versoepeling van het molenbeleid. Diverse molenorganisaties trokken bij de Provinciale Staten aan de bel om de wijziging van de molenbiotoopregels tegen te houden.

Daarnaast deed de SP-Statenfractie onderzoek onder de molenaars in Zuid-Holland. Hieruit bleek dat negentig procent van de bij het onderzoek betrokken molenaars tegen de versoepeling van het beleid was.

SP-fractievoorzitter Bart Vermeulen: ‘Het is verstandig dat het provinciebestuur de plannen intrekt en we zijn blij dat de gedeputeerde goed heeft geluisterd naar de mening van Provinciale Staten.

Het is nu wel belangrijk om ook werk te maken van het verbeteren van de bestaande molenbiotopen. Bij de behandeling van de nieuwe provinciale Visie op Ruimte en Mobiliteit wil de SP bespreken wat hieraan kan worden gedaan.'

U bent hier