h

Gladde laadkleppen snel aanpakken

20 augustus 2014

Gladde laadkleppen snel aanpakken

Op 3 september bespreekt de Statencommissie Verkeer en Milieu de veerboten tussen Maassluis en Rozenburg. Gladde laadkleppen leidden daar tot vele valpartijen, waarvan in ieder geval één zeer ernstig. Vervoersbedrijf Connexxion stelt echter geen klachten te hebben gehad.

SP-Statenlid Lies van Aelst publiceerde na een brief van een bezorgde inwoonster van Rozenburg een bericht op haar weblog. Daarop reageerden nog meer mensen met ervaring met de bij regen gevaarlijk gladde laadkleppen op de veerboten tussen Maassluis en Rozenburg.

Vervoersbedrijf Connexxion Water stelde onlangs in het AD echter nog geen actie te hebben ondernomen, omdat het nog niet eerder klachten over de gevaarlijke situatie heeft gehad. Dit zou betekenen dat een ernstige valpartij met een traumahelikopter het bedrijf niet opgevallen is.

‘Bijzonder vreemd’, zegt SP-Statenlid Lies van Aelst. ‘Het AD publiceerde in 2013 al een artikel over iemand geklaagd had over de gevaarlijke situatie op de laadkleppen. Het lijkt er dus op dat connexxion het al tijden wist en er al tijden niets aan deed. Dat is onbegrijpelijk en onacceptabel'

Bedrijfsvoering
Uit de reacties op het weblog blijkt dat ook de ondernemingsraad van Connexxion Water de afgelopen jaren meerdere malen om aanpassing van de gevaarlijke situatie heeft gevraagd. De verzoeken zouden voor kennisgeving zijn aangenomen, maar er is verder geen actie ondernomen.

Van Aelst vindt dit niet kunnen: ‘Als provincie zijn we opdrachtgever van Connexxion. De SP vindt dat er bij bedrijven die voor ons werken, goed werkgeverschap moet zijn. Dat betekent onder meer dat de leiding luistert naar signalen van de OR. Ook dat ga ik op 3 september aankaarten’.

Klachten
Daarnaast wil de SP weten hoe het met de klachtenregistratie bij connexxion zit. En of de provincie de veiligheidsmaatregelen zo nodig kan afdwingen bij het bedrijf of sancties kan opleggen. Het belangrijkste is natuurlijk dat de situatie snel wordt aangepakt. 

Want ondanks de huidige heftige zomerbuien is er met herfst nieuwe nattigheid en gladheid op komst. Van Aelst: 'De spitsboot is op dit moment in onderhoud. Het zou connexxion dus sieren als de laadkleppen van dit schip nog tijdens deze onderhoudsbeurt worden aangepakt.’

 

U bent hier