h

Geen volledige spitssluiting hefbruggen

31 oktober 2014

Geen volledige spitssluiting hefbruggen

Op basis van onderzoek kiest het provinciebestuur niet voor volledige spitssluiting van de hefbruggen bij Boskoop en Waddinxveen. Er is wel €500.000 beschikbaar voor betere doorstroming van het wegverkeer. Daarnaast komt er een App en moeten op termijn een aantal (spoor-)bruggen vroeger opengaan.

SP-Statenlid Lies van Aelst kan zich vinden in de uitkomst van het onderzoek naar de problemen met het weg- en vaarverkeer rond Boskoop:  ‘Op verschillende plaatsen is al aangetoond dat spitssluitingen niet de oplossing zijn en de problemen alleen maar vergroten.

Volledige spitssluiting voor de binnenvaart blijkt ook erg kostbaar –€ 3 miljoen, inclusief aanleg van wachtplekken voor schepen– en schadelijk voor de binnenvaartsector en aanverwante bedrijven. Daarnaast levert de maatregel buiten de spits juist extra verkeershinder op'.

Doorstromingsmaatregelen
De voorgestelde doorstromingsmaatregelen voor het wegverkeer bestaan uit doseerlichten, regelen van voetgangers-oversteekplaatsen en aanpassingen aan kruisingen. 

Daarnaast komt er een App (kosten 350.000 euro) voor betere monitoring en sturing van de recreatievaart door de bedieningscentrale. Deze informatie komt ook voor automobilisten beschikbaar.

(Spoor)bruggen
Ook aanpassing van de openingstijden (met name extra vroege openingen in de ochtend) van de Algerabrug en de spoorbruggen bij Gouda zijn belangrijk voor betere doorstroming van het verkeer bij Boskoop. 

Volgens ProRail en Rijkswaterstaat is het niet mogelijk om dit op korte termijn geregeld te krijgen, maar de provincie wil het op de langere termijn zeker doorzetten.

Negatief
Behalve de volledige spitssluiting voor de binnenvaart zijn ook een aantal andere oplossingsvarianten onderzocht. Hiervoor bleek de maatschappelijke-kosten-baten-analyse echter negatief. 

Dit betreft: volledige spitssluiting voor de recreatievaart (kosten €3 miljoen), aanpassing van het vaarwegmanagement waardoor minder/kortere brugopeningen (kosten € 350.000) en tot slot de aanleg van een tunnel. De kosten daarvoor bedragen 40 miljoen. 

U bent hier