h

Machtige metropoolregio slecht plan

14 oktober 2014

Machtige metropoolregio slecht plan

Een metropoolregio met verregaande bevoegdheden ondermijnt de democratie en leidt tot meer bureaucratie en bestuurlijke drukte. Daarbij dreigt het openbaar vervoer te maken te krijgen met extra kosten, versnippering en onduidelijkheid voor de reiziger. Hiervoor waarschuwt de SP in Zuid-Holland. ​

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag, bestaande uit de gemeenten Rotterdam, Den Haag en 22 omliggende regiogemeenten, moet de huidige Stadsregio Rijnmond en het Stadsgewest Haaglanden gaan vervangen. Als het aan deze gemeenten zelf ligt, krijgt de metropoolregio verregaande bevoegdheden en zeggenschap over onder meer –de vele miljoenen voor– openbaar vervoer.

Op dit moment moet de Eerste Kamer echter nog instemmen met het afschaffen van de huidige stadsregio’s en stadsgewesten. Ook de komst van een nieuwe vervoerregio in Zuid-Holland –waarvan de taken en het budget dus alvast door de metropoolregio worden geclaimd– heeft de Eerste Kamer nog niet goedgekeurd.

‘De metropoolregio wil zeggenschap over taken die in de rest van Nederland bij de provincie liggen, zoals het regelen van het OV’, aldus Snellink. ‘Dat is geen goed idee: straks gaat de provincie over de ene helft van de buslijnen in Zuid-Holland en de metropoolregio over de andere. Een rare en bovendien kostbare situatie.

Daarbovenop tuig je met de metropoolregio naast Rijk, provincie en gemeenten weer een hele nieuwe bestuurslaag op, met alle extra bureaucratie en bijbehorende kosten van dien. Eigenlijk wordt het een soort provincie in de provincie. Besluiten nemen over vervoer, economie en alles waar de metropoolregio over wil gaan, zal hierdoor lastiger en tijdrovend worden’.

Ondemocratisch
Ook het ondemocratische karakter van de metropoolregio baart de SP zorgen. Snellink: ‘De metropoolregio wil als samenwerkingsverband van 24 gemeenten beslissingen nemen over vele miljoenen, zonder dat er directe verkiezingen voor zijn. Sterker nog: de besturen van dit soort clubs bestaan vooral uit niet-democratisch gekozen wethouders en burgemeesters.

Dit zet de gekozen volksvertegenwoordigers in de gemeenteraden behoorlijk op afstand. Dat geldt zeker voor veel lokale en kleinere fracties. Daarnaast dreigen grote gemeenten in het bestuur van de metropoolregio de kleine onder de voet te lopen, omdat die veel minder zetels hebben. Bovendien gaat het ook in de praktijk regelmatig mis.

Dit komt onder meer doordat de besturen erg ver van de werkvloer af staan en eigenlijk alleen controleren op papier. Het resultaat daarvan zie je bijvoorbeeld bij de vele verdwenen miljoenen van afvalbedrijf Avalex en de GGD-Zuid-Holland-West. Ook daar bleek de controledoor wethouders die samenwerkten in een gemeenschappelijke regeling helaas onvoldoende.'​

U bent hier